1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(34)'2019
  5. Метод хаотичного маскування фазоманіпульованих сигналів

Метод хаотичного маскування фазоманіпульованих сигналів

П.Ю. Костенко, О.М. Чекунова, Н.М. Сидор, О.В. Моргун
УДК 621.3.072.6
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Використання досягнень нелінійної динаміки для формування сигналів, які демонструють складну поведінку та мають високу IID-скритність, є актуальною проблемою для радіотехнічних систем передачі інформації. Відомі складні сигнали, які утворені маніпуляцією їх фазової структури, не можуть бути ви-користані для прихованої передачі інформації тому, що легко виявляються у фазовому просторі бо мають у ньому структурований атрактор. У роботі авторами запропоновано метод маскування детермінованих сигналів за допомогою деструкції їх атракторів. До фазоманіпульованого сигналу додається уявна компонента, що сформована хаотичною послідовністю. У такого сигналу, представленого у вигляді, подібному до вузькосмугового процесу, руйнується атрактор на фазовій площині, тобто він не демонструє ознак структурованості. В якості хаотичної послідовності використовується хаотична послідовність Чебишева.


Ключові слова: IID-скритність, хаотичні послідовності, атрактор, поліном Чебишева, фазовий портрет, MPSK-сигнал

Список літератури

1. Основы теории скрытности / З.М. Каневский, В.П. Литвиненко, Г.В. Макаров и др. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2006. – 202 с.
2. Estimation of structural stealthiness of chaotic signals / P.Yu. Kostenko, S.N. Symonenko, A.N. Barsukov, A.V. Antonov // Radioelectronics and Communications Systems. – 2012. – Vol. 55, No. 11, P. 475-481. https://doi.org/10.3103/S0735272712110015.
3. Kostenko P.Yu. Stealthiness of analytical chaotic signals / P.Yu. Kostenko., V.V. Slobodyanuk, A.N. Barsukov // Radioelectronics and Communications Systems. – 2017. – Vol. 60, No. 3. – P. 132-140. https://doi.org/10.3103/S0735272717030050.
4. Use of BDS statistic to estimate security of a signal obtained by mixing chaotic carrier / P.Yu. Kostenko, S.N. Symonenko, A.N. Barsukov, K.S. Vasiuta // Radioelectronics and Communications Systems. – 2010. – Vol. 53, №5. – P. 261-264. https://doi.org/10.3103/S0735272710050055.
5. Wang B. On the novel chaotic secure communication scheme design / B. Wang, S.M. Zhong, X.C. Don // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. – 2016. – Vol. 39. – P. 108-117. https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2016.02.035.
6. Design and Hardware Implementation of a New Chaotic Secure Communication Technique / L. Xiong, Y.J. Lu, Y.F. Zhang, X.G. Zhang, P. Gupta // PLoS ONE. – 2016. – 11(8). – e0158348. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158348.
7. Pan Jing. A new improved scheme of chaotic masking secure communication based on Lorenz system / Jing Pan, Qun Ding, Baoxiang Du // International Journal of Bifurcation and Chaos. – 2012. – Vol. 22, № 5. https://doi.org/10.1142/S0218127412501258
8. Dmitriev A.S. Direct Chaotic Communication Schemes in Microwave Band / A.S. Dmitriev, B.Ye. Kyarginsky, A.I. Panas, S.O. Starkov // Radiotehnika i Elektronika. – 2001. – Vol. 46, №2. – P. 224-233.
9. Васюта К.С. Повышение скрытности передачи бинарного сообщения в прямохаотической системе радиосвязи за счет фильтрации хаотической несущей / К.С. Васюта, С.В. Озеров, А.А. Малышев // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2013. – № 2(35). – С. 71-74.
10. Обнаружение хаотического процесса, искаженного белым шумом с использованием BDS-статистики / П.Ю. Костенко, К.С. Васюта, А.Н. Барсуков, С.Н. Симоненко // Радиоэлектроника. – 2009. – Т. 52, № 11. – С. 41-51. https://doi.org/10.20535/S002134701103006X.
11. Фалькович С.Е. Основы статистической теории радиотехнических систем / С.Е. Фалькович, П.Ю. Костенко. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т “Харьк. авиац. ин-т”, 2005. – 390 с.
12. Повышение скрытности хаотических сигналов при передаче бинарных сообщений / П.Ю. Костенко, К.С. Васю-та, С.Г. Семенов, А.Н. Симоненко // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. – К.: НТУ (КПИ), 2009. – № 8 (52). – С. 13-25.
13. Оценка структурной скрытности хаотических сигналов / П.Ю. Костенко, С.Н. Симоненко, А.Н. Барсуков, А.В. Антонов // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 2012. – Т. 55, № 11. – С. 3-10.
14. Костенко П.Ю. Скрытность аналитических хаотических сигналов / П.Ю. Костенко, В.В. Слободянюк, А.Н. Барсу-ков // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 2017. – Т. 60, № 3. – С. 166-176.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Костенко П.Ю., Чекунова О.М., Сидор Н.М., Моргун О.В. Метод хаотичного маскування фазоманіпульованих сигналів. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 1(34). С. 84-90. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.34.12.