1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(156)'2019
  5. Розробка базових принципів корпоративного планування

Розробка базових принципів корпоративного планування

О.В. Мілов, С.В. Мілевський, О.Г. Король
Анотації на мовах:


Анотация: У статті формулюються принципи планування в корпоративних системах, що забезпечують автономію підприємств в них, та концептуальні положення, які випливають з цього та визначають процеси управління в корпоративних системах. Запропоновано новий спосіб розуміння процесу стратегічного планування. На основі огляду літератури описані наслідки контекстних змін у системах стратегічного планування. Запропоновані основні принципи корпоративного планування на рівні стратегії дозволяють отримати практичні наслідки, а саме – стратегічне планування ефективно виконує внутрішню організаційну роль комунікатора між відділами та корпоративним управлінням, в результаті чого стає механізмом координації та контролю. Реалізація запропонованих принципів корпоративного планування забезпечує ефективне управління в першу чергу багатонаціональними компаніям, які стикаються зі стресом між корпоративним центром та його підрозділами. Виходячи з того, що економічні інтереси корпорації та її складових повинні бути структуровані, інакше не здійснюватися їх координація, доведено, що планування в корпорації неможливе без урахування його структури і складу елементів. Метою створення інтегрованої корпоративної системи є забезпечення комплексного використання локальної функціональності окремих її частин для ефективного досягнення цілей, поставлених для корпорації в цілому. Наведені формальні співвідношення між динамікою функціонування кожного з рівнів дворівневої ієрархічної структури корпорації. Кожен рівень ієрархії відповідає класам, групам або індивідуальним виробництвам. Підприємства, що входять до складу корпорації, у свою чергу, розглядаються як складні системи з ієрархічною структурою. Однак компоненти (підсистеми) підприємства не є автономними системами. Тому корпорація рухається від елементів з великою автономізацією до залежних елементів, які не мають великої автономізації. Стверджується, що кожному рівні ієрархії повинні бути контури самоуправління та координації.


Ключові слова: корпорація, планування, принципи, координація, багаторівнева структура

Список літератури

1. Cooperrider D.L. Positive Image, Positive Action: The Affirmative Basis of Organising Appreciative Management and Leadership: The Power of Positive Thought and Action in Organisations / D.L. Cooperrider, S. Srivastva. – San Francisco, CA: Jossey Bass, 1990.
2. Cooperrider D.L. Appreciative Inquiry Handbook: The First in a Series of Al Workbooks for Leaders of Change / D.L. Cooperrider, J.M. Stavros. – San Francisco, CA: Berrett-Koehler, 2008. – 452 p.
3. Євтухова С.М. Сучасні тенденції теорії і практики стратегічного планування в системі корпоративного управління / С.М. Євтухова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – 2018. – Випуск 30. – Частина 1. – С. 84-87.
4. Kaplan S. The Real Value of Strategic Planning / S. Kaplan, E.D. Beinhocker // Sloan Management Review. – Winter 2003. – No. 1. – P. 71-76.
5. Коваленко О.В. Розвиток корпоративно-інтегрованих агроформувань: зарубіжний досвід і українська практика / О.В. Коваленко // Економіка та управління. – 2011. – № 1. – С. 116-120.
6. Манцуров І.Г. Статистичне забезпечення інституційного планування як складової державного регулювання ринкової економіки / І.Г. Манцуров, Я.В. Храпунова // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2013. – Вип. 89. – С. 15-26.
7. Mankins M.C. Making Strategy Development Matter / M.C. Mankins // Harvard Management Update. – May 2004. – P. 3-5.
8. Mankins M.C. Stop Wasting Valuable Time / M.C. Mankins // Harvard Business Rewiew. – September 2004. – P. 58-65.
9. Mankins M.C. Stop Making Plans; Start Making Decisions / M.C. Mankins, R. Steele // Harvard Business Review. – January 2006. – P. 1-9.
10. McNamara C. Field Guide to Nonprofit Strategic Planning and Facilitation / C. McNamara. – Minneapolis, MA: Free Management Library, 2007. – 280 p.
11. Шепеленко О.В. Державне регулювання корпоративного сектору національної економіки в умовах глобалізаціі / О.В. Шепеленко, Т.В. Білопольська // Вісник ДонНУЕТ. – 2013. – № 35. – С. 185-193.
12. Shea-Van Fossen Rita J. Thirty-five years of strategic planning and firm performance research: a meta-analysis / Rita J. Shea-Van Fossen, Hannah R. Rothstein, Helaine J. Korn // Academy of Management Proceedings. – 2006. – Vol. 1. https://doi.org/10.5465/ambpp.2006.22896796.
13. Grant Robert M. Strategic Planning in a Turbulent Environment: Evidence from the Oil Majors / Robert M. Grant // Strategic Management Journal. – June 2003. – Vol. 24. – No. 6. – P. 491-517.
14. Watkins J. Appreciative Inquiry. Change at the Sneed of Imagination / J. Watkins, B. Mohr. – San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2011. – 336 p.
15. Жмаева И.В. Корпоративное планирование развития компании: сбалансированность, устойчивость, пропорциональность / И.В. Жмаева, С.С. Иванюсь. – М.: Омега-Л, 2012. – 359 с.