1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(156)'2019
  5. Моделювання покращених багатокрокових 2D RSA алгоритмів для криптографічних перетворень та сліпого електронного цифрового підпису

Моделювання покращених багатокрокових 2D RSA алгоритмів для криптографічних перетворень та сліпого електронного цифрового підпису

В.Г. Красиленко, Д.В. Нікітович, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський
Системи обробки інформації. — 2019. — № 1(156). С. 92-100.
УДК 4.032
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядаються нові модифікації криптосистеми RSA на 2D випадок, а саме, покращені багатокрокові моделі та алгоритми для криптографічних перетворень (КП) зображень і текстово-графічних документів (ТГД), що враховують їх специфіку та адаптуються до різних форматів. Наведені формули та алгоритмічні кроки процедур КП зображень чи матричних масивів. Модельними експериментами у програмному середовищі Mathcad продемонстровані функціональні можливості та переваги таких покращених багатокрокових 2D RSA моделей, сліпих електронних цифрових підписів та систем на їх основі для КП.


Ключові слова: криптографічні перетворення, система 2D RSA, матричні багатокрокові моделі, зашифрування, розшифрування, моделювання, електронний підпис, алгоритм, тексто-графічний документ

Список літератури

1. Хорошко В.О. Методи та засоби захисту інформації / В.О. Хорошко, А.О. Четков. – К.: Юніор, 2003. – 502 с.
2. Ємець В. Сучасна криптографія: Основні поняття / В. Ємець, А. Мельник, Р. Попович. – Львів: БаК, 2003. – 144 с.: іл.
3. Коркішко Т. Алгоритми та процесори симметричного блокового шифрування / Т. Коркішко, А. Мельник, В. Мельник. – Львів: БаК, 2003. – 168 с.
4. Лужецький В. Методи шифрування на основі перестановки блоків змінної довжини / В. Лужецький, І. Горбенко // Захист інформації. – 2015. – Т. 17, № 2. – С. 169-175.
5. Білецький А.Я. Матричні аналоги протоколу Діффі-Хеллмана / А.Я. Білецький, А.А. Білецький, Р.Ю. Кандиба // Автоматика, вимірювання та керування: Вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2012. – №. 741. – С. 128-133.
6. Грицюк Ю.І. Математичні основи процесу генерування ключів переставляння з використанням шифру Кардано / Ю.І. Грицюк, П.Ю. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.10. – С. 311-323.
7. Грицюк Ю.І. Методи і засоби генерування QP-матриць Фібоначчі-ключів для реалізації криптографічних перетворень / Ю.І. Грицюк, П.Ю. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 334-351.
8. Белецкий А.Я. Модифицированный матричный асимметричный криптографический алгоритм Диффи – Хэллмана / А.Я. Белецкий, А.А. Белецкий, Д.А. Стеценко // Штучний інтелект. – 2010. – № 3. – С. 697-705.
9. Дудикевич В.Б. Крипто-кодовий захист інформації з недвійковим рівно ваговим кодуванням / В.Б. Дудикевич, О.О. Кузнєцов, Б.П. Томашевський // Сучасний захист інформації. – 2010. – № 2. – С. 14-23.
10. Kutter M. Digital Signature Of Color Images Using Amplitude Modulation / M. Kutter, F. Jordan, F. Bossen // Proc. of the SPIE Storage and Retrieval for Image and Video Databases. – 1997. – Vol. 3022. – P. 518-526.
11. Квєтний Р.Н. Метод та алгоритм обміну ключами серед груп користувачів на основі асиметричних шифрів ECC та RSA / Р.Н. Квєтний, Є.О. Титарчук, А.А. Гуржій // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2016. – № 3. – С. 38-43.
12. Красиленко В.Г. Моделювання матричних алгоритмів криптографічного захисту / В.Г. Красиленко, Ю.А. Флавицька // Вісн. нац. ун-ту “Львів. політехнік”. – 2009. – № 658. – С. 59-63.
13. Красиленко В.Г. Модифікації системи RSA для створення на її основі матричних моделей та алгоритмів для зашифрування та розшифрування зображень / В.Г. Красиленко, С.К. Грабовляк // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2012 . – № 8(106). – С. 102-106.
14. Красиленко В.Г. Матричні афінно-перестановочні алгоритми для шифрування та дешифрування зображень / В.Г. Красиленко, С.К. Грабовляк // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2012. – Вип. 3(101). – С. 53-61.
15. Красиленко В.Г. Матричні афінні шифри для створення цифрових сліпих підписів на текстографічні документи / В.Г. Красиленко, С.К. Грабовляк // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2011. – Вип. 7(97). – С. 60-63.
16. Красиленко В.Г. Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу / В.Г. Красиленко, Р.О. Яцковська, Ю.М. Тріфонова // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2013. – Вип. 3(110). – Т. 2. – С. 18-22.
17. Красиленко В.Г. Моделювання протоколів узгодження секретного матричного ключа для криптографічних перетворень та систем матричного типу / В.Г. Красиленко, Д.В. Нікітович // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2017. – Вип. 3(149). – С 151-157. https://doi.org/10.30748/soi.2017.149.30.
18. Красиленко В.Г. Моделювання багатокрокових та багатоступеневих протоколів узгодження секретних матричних ключів / В.Г. Красиленко, Д.В. Нікітович // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: науковий журнал. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2017. – Вип. 26. – С 111-120.
19. Красиленко В.Г. Удосконалення та моделювання матричних афінних шифрів для криптографічних перетворень зображень / В.Г. Красиленко, Д.В. Нікітович // Електроніка та інформаційні технології: збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Вип. 7. – С. 20-42.
20. Красиленко В.Г. Вдосконалення та моделювання електронних цифрових підписів матричного типу для текстографічних документів / В.Г. Красиленко, Д.В. Нікітович // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні управляючі системи та технології” (ІУСТ-Одеса-2017), Одеський національний морський університет, 20-22 вересня 2017р. – Одеса: ВидавІнформ НУ “ОМА”, 2017. – С. 312 -318.
21. Красиленко В.Г. Алгоритми формування двовимірних ключів для матричних алгоритмів криптографічних перетворень зображень та їх моделювання / В.Г. Красиленко, В.І. Яцковський, Р.О. Яцковська // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2012. – Вип. 8(106). – С. 107-110.

Бібліографічний опис для цитування:
Красиленко В.Г., Нікітович Д.В., Яцковська Р.О., Яцковський В.І. Моделювання покращених багатокрокових 2D RSA алгоритмів для криптографічних перетворень та сліпого електронного цифрового підпису. Системи обробки інформації. 2019. № 1(156). С. 92-100. https://doi.org/10.30748/soi.2019.156.12.