1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(156)'2019
  5. Метод синтезу адаптивного інформаційного середовища тренажера підготовки диспетчерів управління повітряним рухом

Метод синтезу адаптивного інформаційного середовища тренажера підготовки диспетчерів управління повітряним рухом

К.Ю. Сурков, В.В. Калачова, М.В. Качан
Системи обробки інформації. — 2019. — № 1(156). С. 118-124.
УДК 656.7.260
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Процеси підготовки диспетчерів управління повітряним рухом вимагають розробки системи управління якістю їх підготовки. Вона дозволить оцінювати дії диспетчерів, змінювати ситуації, вводити нові або додаткові умови, які ускладнюють управління об'єктом, або штучно створювати потенційно-конфлікті ситуації, а також формувати вправи дозовано прогресуючої складності, коректувати програму індивідуального навчання, визначати ступінь готовності диспетчера до практичної роботи в реальних умовах. Структура даної системи ґрунтується на адаптивній тренажерній підготовці диспетчерів. У статті розглянуті можливості формування адаптивного характеру і напрямку навчання у вигляді індивідуальних стратегій діяльності за допомогою структурованої множини режимів навчання. В статті удосконалено метод синтезу адаптивного інформаційного середовища тренажера підготовки диспетчера, що засновується на використанні сучасних інтелектуальних інформаційних технологій, що враховує індивідуальні особливості кожного, хто навчається за конкретними тренувальними вправами (компетенції), має зворотній зв’язок за результатами проходження вправи в реальному масштабі часу, ґрунтується на методах синтезу та адаптації складних систем та дозволяє зменшити кількість помилок.


Ключові слова: адаптивні навчальні системи, диспетчер управління повітряним рухом, індивідуалізація навчання, інформаційне середовище, нечіткі правила, критерії оцінювання

Список літератури

1. Принципы построения перспективных тренажерных систем подготовки операторов АСУ динамическими объектами / М.А. Павленко, А.И. Тимочко, Г.С. Степанов, В.Г. Чернов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2014. – Вип. 1. – С. 112-117.
2. Извалов А.В. Разработка алгоритмов автоматической генерации упражнения на диспетчерском тренажере для развития требуемых навыков / А.В. Извалов, В.Н. Неделько, С.Н. Неделько // Наукові праці академії. – 2007. – Вип. ХІІ. – С. 274-282.
3. Пальоний А.С. Розробка методу і моделей оцінки діяльності авіадиспетчерів / А.С. Пальоний // Системи управління, навігації та зв'язку. – 2015. – Вип. 3. – С. 120-127.
4. Problems of the education and training of combat control officers / V.G. Chernov, A.I. Tymochko, M.A. Pavlenko, O.Y. Dorosh // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2014. – Вип. 2 (66). – С. 121-124.
5. Метод формирования набора индивидуальных тестовых заданий для оценки уровня подготовки оператора АСУ в процессе тренажной подготовки / В.Г. Чернов, М.А. Павленко, А.И. Тимочко, Д.Ю. Свистунов, Н.А. Королюк // Системи управління, навігації та зв'язку. – 2014. – Вип. 2 (30). – С. 63-68.
6. Метод формирования информационной среды обучения офицеров боевого управления в процессе тренажёрной подготовки / В.Г. Чернов, М.А. Павленко, А.И. Тимочко, Н.А. Королюк, А.К. Шейгас // Системи управління, навігації та зв'язку. – 2014. – Вип. 3 (31). – С. 81-86.
7. Чернов В.Г. Формализация правил получения оценок деятельности оператора в процессе тренажной подготовки / В.Г. Чернов // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2014. – Вип. 1 (38). – С. 167-172.
8. Особливості розробки дизайну інтерфейсу комплексу програм автоматизованої системи конструювання розкладу занять в Харківському національному університеті Повітряних Сил “КАСКАД” / М.Г. Тищенко, О.М. Місюра, В.Ф. Третяк, В.В. Калачова, О.А. Трублін // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2018. – Вип. 3(57). – С. 144-151. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.57.22.
9. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку тренажерної бази Повітряних Сил ЗС України / І.Г. Дзеверін, С.В. Дуденко, С.В. Осієвський, В.В. Калачова // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2011. – Вип. 1(5). – С. 155-160.
10. Обідін Д.М. Аналіз теперішніх та перспективних науково-методичних підходів щодо побудови авіаційних комплексів та систем / Д.М. Обідін // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2014. – Вип. 2(15). – С. 32-34.
11. Романченко М.Ю. Використання можливостей тренажно-імітаційного комплексу “Віраж-РД” для виконання розрахунків та моделювання польоту транспортної авіації при виконанні бойового завдання / М.Ю. Романченко, М.С. Соломон // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – Вип. 2(23). – С. 81-84.
12. Шмельова Т.Ф. Детерміновані моделі дій екіпажу повітряного судна у разі виникнення особливого випадку у польоті / Т.Ф. Шмельова, В.В. Шишаков, О.В. Шостак // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – Вип. 2(19). – С. 33-37.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сурков К.Ю., Калачова В.В., Качан М.В. Метод синтезу адаптивного інформаційного середовища тренажера підготовки диспетчерів управління повітряним рухом. Системи обробки інформації. 2019. № 1(156). С. 118-124. https://doi.org/10.30748/soi.2019.156.16.