1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Методичний підхід до кількісного оцінювання показників спроможностей з’єднань (частин) протиповітряної оборони

Методичний підхід до кількісного оцінювання показників спроможностей з’єднань (частин) протиповітряної оборони

В.П. Дідіченко, О.І. Соломицький
УДК 355.4
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті запропоновано методичний підхід до кількісного оцінювання показників спроможностей з’єднань (частин) протиповітряної оборони, в основу якого покладено принципи теорії кваліметрії. Прове- дено аналіз існуючих підходів до оцінювання спроможностей, за результатами якого зроблено висновок про необхідність кількісного оцінювання показників спроможностей організаційної одиниці (елемента) або су- купності сил і засобів складу військ (сил). Сутність методичного підходу, що використовує принципи теорії кваліметрії, полягає у кількісному оцінюванні різнорідних властивостей складових спроможності на основі інтегрального показника оцінки спроможностей. Застосування основних принципів кваліметрії для компле- ксного оцінювання спроможностей частин протиповітряної оборони дозволяє зіставити властивості складових спроможності, які мають різні одиниці виміру, визначити рівень достатності наявних спромо- жностей для виконання визначених завдань. Результати досліджень можуть бути використані під час обґрунтування необхідного складу з’єднань (частин) протиповітряної оборони для виконання визначених завдань.


Ключові слова: властивості, кількісне оцінювання, спроможності військ (сил), рівень достатності спроможностей, теорія кваліметрії

Список літератури

1. Розпорядження Міністра оборони України “Рекомендації з порядку організації проведення оцінювання спроможностей у Збройних Силах України від 10.12.2017”. – К.: МОУ, 2017. – 23 с.
2. Розпорядження Міністра оборони України “Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України № 610 від 12.06.2017”. – К.: МОУ, 2017. – 52 с.
3. Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы квалификации) / Г.Г. Азгальдов. – М.: Экономика, 1982. – 256 с.
4. Прикладные вопросы квалиметрии / А.В. Гличев и др. – М.: Изд-во стандартов, 1983.
5. Недбай А.А. Основы квалиметрии / А.А. Недбай, Н.В. Мерзликина. – Красноярск: ИПК СФУ, 2008. – Электрон. дан. (2 Мб).
6. Азгальдов Г.Г. О квалиметрии / Г.Г. Азгальдов; под ред д.е.н проф. А.В. Гличева. – М.: Изд-во стандартов, 1972. – 172 с.
7. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. – М.: Наука, 1976. – 280 с.
8. Ивахненко А.Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем / А.Г. Ивахненко. – К.: Наук. думка, 1982. – 296 с.
9. Ивахненко А. Г. Моделирование сложных систем по экспериментальным данным / А.Г. Ивахненко, Ю.П. Юрачковский. – М.: Радио и связь, 1987. – 120 с.
10. Ivakhnenko A.G. Inductive learning algorithms for complex systems modeling / A.G. Ivakhnenko, H.R. Madala. – New York: Boca Raton, CRC Press, 1994. – 384 p.
11. Хайкин С. Нейронные сети. Полный курс / С. Хайкин. – М., 2018. – 1104 с.
12. OptQuest [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.opttek.com/products/optquest/.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дідіченко В.П., Соломицький О.І. Методичний підхід до кількісного оцінювання показників спроможностей з’єднань (частин) протиповітряної оборони. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 2(35). С. 27-32. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.03.