1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Концептуальні засади адаптації розвідки Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО

Концептуальні засади адаптації розвідки Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО

О.І. Іващенко, В.Ф. Курдюк, А.П. Огарок
УДК 355.4
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті викладенні підходи та погляди у вигляді концептуальних засад щодо впровадження станда- ртів НАТО у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України та адаптацію розвідки Зброй- них сил України до основних термінів та визначень, які застосовуються в країнах-членах НАТО, перспекти- вного відпрацювання керівних документів з розвідки для Збройних Сил України, інших складових сил оборони за стандартами НАТО (JP – 2.0 “Об’єднана розвідка”, JP – 2.1 “Процедури розвідки”), що дасть можли- вість для вироблення єдиних поглядів щодо розробки керівних документів.


Ключові слова: об’єднана розвідка, основи розвідки, види розвідки, розвідувальний цикл

Список літератури

1. Державна програма розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року: затв. Указом Президента України №73/2017 від 22.07.2017 року. – К., 2017. – 48 с.
2. Тимчасова інструкція з організації роботи в Міністерстві оборони України та ЗСУ щодо впровадження стандартів НАТО / затв. заст. МОУ 09.09.2016 року. – К., 2016. –10 с.
3. Директива з питань планування Комплексних операцій Об’єднаних ЗС НАТО V1.0: переклад з англ. мови / за заг. ред. ВДА. – К.: ВДА, 2018. – 402 с.
4. Об’єднана спільна Доктрина з питань розвідки, контррозвідки і безпеки AJP-2/ переклад з англ. мови / за заг.ред. ВДА. – К.: ВДА, 2018. – 99 с.
5. Наказ МОУ “Перелік основних заходів досягнення цілей партнерства в МОУ та ЗСУ на 2016-2020 роки”; затв. 16 червня 2016 року. – К., 2016. – 28 с.
6. Спільний наказ МОУ та ГШ ЗСУ “Про організацію оборонного планування в МОУ та ЗСУ на 2019-2021 роки”№ 670 від 15 грудня 2017 року. – К., 2017. – 6 с.
7. Станаг AJP-2.2 – Процедури розвідки та безпеки: переклад з англ. мови / за заг. ред. ВДА. – К.: ВДА, 2018. – 126 с.
8. AJP-2.3 Союзницька об’єднана доктрина для агентурної розвідки (HUMINT): переклад з англ. мови / за заг. ред.ВДА. – К.: ВДА, 2018. – 212 с.
9. STANAG 2149 Запити інформації: переклад з англійської мови / за заг. ред. ВДА. – К.: ВДА, 2018. – 86 с.
10. AAP-6 Глосарій термінів НАТО та визначень: переклад з англ. мови / за заг. ред. ВДА. – К.: ВДА, 2018. – 326 с.
11. ACT 75-2/E Склад розвідки, функціональний гід навчання в області розвідки (JFATG): переклад з англ. мови /за заг. ред. ВДА. – К.: ВДА, 2018. – 102 с.
12. AJP-2.7 Спільна доктрина розвідувальних процедур: переклад з англ. мови / за заг. ред. ВДА. – К.: ВДА, 2018. – 167 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Іващенко О.І., Курдюк В.Ф., Огарок А.П. Концептуальні засади адаптації розвідки Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 2(35). С. 33-38. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.04.