1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Методичний підхід до кластеризації інформаційних повідомлень в ході протидії інформаційно-психологічним впливам противника

Методичний підхід до кластеризації інформаційних повідомлень в ході протидії інформаційно-психологічним впливам противника

Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський
УДК 623.618:519.686
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті запропонований методичний підхід до кластеризації інформаційних повідомлень, викорис- тання якого під час виконанні заходів з протидії інформаційно-психологічним впливам противника дозво- лить прискорити виконання циклу Джона Бойда (петлі OODA – Observation, Orientation, Decision, Action). Для прискорення циклу OODA запропоновано паралельне виконання першого та другого його етапів. Мето- дичний підхід реалізує методи експертного оцінювання, кластерного аналізу, теорії множин та матриць і дозволяє виділити із загального масиву інформаційних повідомлень (меседжів) певний кластер, визначити ядро і центр кластеру, оцінити зв’язність повідомлень у кластері і визначати, у подальшому, способи ней- тралізації негативного інформаційно-психологічного впливу інформаційних повідомлень (меседжів) для ко- жного з кластерів.


Ключові слова: інформаційне повідомлення, інформаційно-психологічний вплив, інформаційно- психологічна операція, кластер, цикл Бойда, OODA, Observation–Orientation–Decision–Action

Список літератури

1. Joint Publication 3-13.1 “Joint Doctrine for Command and Control Warfare (C2W)”. – Washington, 7 February 1996. – 101 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iwar.org.uk/rma/resources/c4i/jp3_13_1.pdf.
2. Ивлев А.А. Основы теории Бойда. Направления развития, применения и реализации: монография / А.А. Ивлев. –Москва, 2008. – 64 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pentagonus.ru/_ld/0/23_KES.pdf.
3. Денисов А.А. Подавление циклов Бойда: опыт управления военными и политическими конфликтами 1999-2009 гг. / А.А. Денисов // Информационные войны. – 2010. – № 2. – С. 2-13.
4. Денисов А.А. Подавление циклов Бойда: новый принцип управления военными и политическими конфликтами / А.А. Денисов, Е.В. Денисова // Информационные войны. – 2010. – № 3. – С. 2-14.
5. Денисов А.А. Подавление циклов Бойда: полная схема управления постиндустриальным военным и политичес-ким конфликтом / А.А. Денисов, Е.В. Денисова // Информационные войны. – 2010. – № 4. – С. 26-37.
6. Ревуцький А.В. Цикл прийняття рішень в умовах невизначеності – петля “OODA” / А.В. Ревуцький // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2013. – № 3(18). – С. 104-108.
7. Mitchell Mark E. Strategic leverage: information operations and special operations forces / Mark E. Mitchell // Naval postgraduate school Monterey, California. – 1999. – 231 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a360007.pdf.
8. Brehmer B. The dynamic OODA loop: Amalgamating Boyd’s OODA loop and cybernetic approaches to command and control / B. Brehmer // 10th International Command and Control Research and Technology Symposium. – McLean, VA, 17-21 June 2005. – 15 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dodccrp.org/events/10th_ICCRTS/CD/papers/365.pdf.
9. Angerman W.S. Coming full circle with Boyd`s OODA loop ideas: an analysis of innovation diffusion and evolution / W.S. Angerman. – Air Force Institute of Technology, 2004. – 141 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a425228.pdf.
10. Руснак І.С. Розвиток форм і способів ведення інформаційної боротьби на сучасному етапі / І.С. Руснак, В.М. Телелим // Наука і оборона. – 2000. – № 2. – С. 18-23.
11. Богданович В.Ю. Моделювання стратегії, орієнтованої на зміну режиму у вибраній країні-мішені через її зану-рення в хаос, на основі методу функціонально значимих проміжних станів / В.Ю. Богданович // Сучасний захист інформації. – 2015. – № 2. – С. 44-53.
12. Феклістов А.О. Сучасні погляди на місце інформаційних операцій в системах інформаційної боротьби / А.О. Феклістов // Системи озброєння та військова техніка. – 2010. – № 2(22). – С. 25-27.
13. Давыдов Д. Развитие сил информационных операций США до 2020 года / Д. Давыдов // Зарубежное военное обозрение. – 2014. – №4. – С. 3-10.
14. Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері: монографія / Г.В. Пєвцов, А.М. Гордієнко, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, А.О. Феклістов, К.І. Хударковський. – Х.: Вид. Рожко С.Г., 2017. – 276 с.
15. Інформаційно-психологічні операції Російської Федерації в Україні: моделі впливу та напрями протидії / Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський // Наука і оборона. – 2015. – Вип. 2. – С. 28-32.
16. Основні особливості ознак проведення інформаційно-психологічної операції Російської Федерації в АР Крим / Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський, А.О. Феклістов, А.В. Антонов // Наука і техніка Повітря-них Сил Збройних Сил України. – 2014. – №. 1(14). – С. 37-39.

Бібліографічний опис для цитування:
Пєвцов Г.В., Залкін С.В., Сідченко С.О., Хударковський К.І. Методичний підхід до кластеризації інформаційних повідомлень в ході протидії інформаційно-психологічним впливам противника. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 2(35). С. 39-46. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.05.