1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Актуальні проблеми оперативного мистецтва Повітряних Сил в сучасних умовах

Актуальні проблеми оперативного мистецтва Повітряних Сил в сучасних умовах

Г.С. Степанов, П.В. Оріховський
УДК 355.46
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проведений аналіз локальних війн та збройних конфліктів сучасності, визначено, що провідна роль у них відводиться угрупованням повітряного нападу, які здатні вирішувати не тільки оперативні, а й стра- тегічні завдання. В статті визначено, що боротьба в повітрі набуває актуальності, в той же час, заходи для підвищення ефективності протиборства у повітрі мають практичну спрямованість, яка полягає у роз- робці нових та модернізації існуючих засобів збройної боротьби, а також удосконаленні способів і тактич- них прийомів застосування цих засобів, що призводить до переходу від оперативного мистецтва до такти- ки. Розглянуто проблемні питання, застосування Повітряних Сил, наведені погляди щодо розвитку опера- тивного мистецтва, форм застосування Повітряних Сил з урахуванням сучасних тенденцій ведення зброй- ної боротьби.


Ключові слова: оперативне мистецтво, протиповітряна оборона, повітряна оборонна (протиповіт- ряна) операція, угруповання військ, Повітряні Сили

Список літератури

1. Степанов Г.С. Погляди щодо проблемних питань застосування Повітряних Сил в протиповітряній обороні / Г.С. Степанов, В.В. Камінський, М.А. Павленко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. –

№ 1(30). – С. 18-23. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.30.03.

2. Степанов Г.С. Досвід іноземних держав щодо здійснення прикриття об'єктів від можливих терористичних атак (актів) з повітря при проведенні заходів міжнародного рівня / Г.С. Степанов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2012. – №1(7). – С. 17-20.

3. Луцищин А.М. Проблеми визначення управління протиповітряною обороною під час проведення операції збройних сил / А.М. Луцищин, Г.С. Степанов, І.А. Костюк // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2018. – № 1(47). –
С. 52-58.

4. Щипанський П.В. Напрямки розвитку родів авіації та родів військ Повітряних Сил в перспективній структурі Збройних Сил України / П.В. Щипанський, О.В. Пуховий, Г.С. Степанов // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2014. – № 2(51). –

С. 83-87.

5. Погляди щодо подальшого розвитку форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України в су-часних операціях (бойових діях) / А.М. Артеменко, О.О. Астахов, В.В. Коваль, О.М. Жарик // Наука і техніка Повітря-них Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 2(19). – С. 6-9.

6. Загорка О.М. Аналіз підходів для визначення доцільних форм і способів бойових дій угруповань військ (сил) / О.М. Загорка, Р.І. Тимошенко, І.О. Загорка // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Націона-льного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2015. – № 1(53). – С. 7-12.
7. Кириченко С.О. Тенденції розвитку збройної боротьби та форм і способів застосування угруповань військ / С.О. Кириченко // Наука і оборона. – 2006. – № 4. – С. 39-42.

8. Лазебник С.В. Розвиток оперативного мистецтва, форм та способів застосування Повітряних Сил / С.В. Лазеб-ник, В.Г. Малюга, О.М. Місюра // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. –

Х.: ХНУПС, 2017. – Вип. 5(54). – С. 15-18.

9. Петров В.М. Проблеми оперативного мистецтва Повітряних Сил Збройних Сил України / В.М. Петров, І.М. Ті-хонов, О.В. Заболотний // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2016. – № 4(49). –
С. 35-37.

10. Петрушенко М.М. До питання подальшого розвитку форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України / М.М. Петрушенко, В.В. Гамора, В.В. Коваль // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2011. – № 2(6). – С. 4-6.
11. Ткаченко В.І. Оперативне мистецтво Повітряних Сил в сучасних умовах розвитку воєнної науки / В.І. Ткаченко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Х: ХУПС, 2009. – № 1(1). – С. 10-13.

12. Шамко В.Є. Розвиток форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України в сучасних умовах ведення збройної боротьби / В.Є. Шамко, О.М. Жарик, В.В. Коваль // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 2(31). – С. 9-15. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.31.01.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Степанов Г.С., Оріховський П.В. Актуальні проблеми оперативного мистецтва Повітряних Сил в сучасних умовах. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 2(35). С. 55-61. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.07.