1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Автоматизована система керування обертами гвинта змінного кроку

Автоматизована система керування обертами гвинта змінного кроку

М.Б. Єремієв, С.І. Цуканов, Д.М. Крицький
УДК 681.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглянуто різні варіанти реалізації пропорційно-інтегровано-диференційних контролерів, наведено результати експерименту, проведеного на макеті, для П-регулятора, ПД-регулятора, ПІД- регулятора та системи без регулятора, що використовуються для автоматизації керування безпілотним літальним апаратом; доведено, що використання ПІД-регулятора, який обробляє дані з датчика перешкод, здатне до підтримки постійної кількості обертів двигуна при зміні кута гвинта, також експерименталь- ним чином знайдено коефіцієнти до кожної складової регулятора.


Ключові слова: ПІД-регулятор, мультикоптер, ардуіно, збереження заданої кількості обертів двигуна, гвинт змінного кроку

Список літератури

1. Visioli A. Research Trends for PID Controllers [Електронний ресурс] / A. Visioli // University of Brescia. – 2012. – Р. 144-148. – Режим доступу до журн.: https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/66989/1656-1488-1-PB.pdf.

2. ПИД-регуляторы [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.bookasutp.ru/Chapter5_1.aspx.

3. Gopalakrishnan E. Quadcopter flight mechanics model and control algorithms / E. Gopalakrishnan. – Czech Technical University, 2017. – 69 c.
4. Jiřinec T. Stabilization and control of unmanned quadcopter: Master's thesis / T. Jiřinec. – Czech technical university in Prague, 2011. – 105 c.

5. Liang O. Quadcopter pid explained [Електронний ресурс] / O. Liang // Oscarliang.com. –2018. – Режим доступу до

журн.: https://oscarliang.com/quadcopter-pid-explained-tuning/.

6. Malkhede D.N. On optimization of the pid governor for diesel engine [Електронний ресурс] / D.N. Malkhede, H.C. Dhariwal, M.C. Joshi // Mathematical Modelling and Analysis. – Indian Institute of Technology. – 2010. – Р. 135-150. – Режим доступу до журн.: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13926292.2002.9637186.

7. ПИД-регуляторы – для чайников-практиков [Електронний ресурс] // Easyelectronics.ru. – 2012. – Режим доступу до журн.: http://we.easyelectronics.ru/Theory/pid-regulyatory--dlya-chaynikov-praktikov.html.
8. Araki M. PID control [Електронний ресурс] / M. Araki // Control systems, robotics, and automation. – 2012. – No. 2. – 7 p. – Режим доступу до журн.: http://www.eolss.net/ebooks/Sample%20Chapters/C18/E6-43-03-03.pdf.

9. Agarwal T. The Working Principle of a PID Controller for Beginners [Електронний ресурс] / T. Agarwal // Elprocus – 2017. – Режим доступу до журн.: https://www.elprocus.com/the-working-of-a-pid-controller/.
10. Wescott T. PID Without a PhD [Електронний ресурс] / T. Wescott // Wescott Design Services – 2016. – 30 р. – Ре-жим доступу до журн: http://www.wescottdesign.com/articles/pid/pidWithoutAPhd.pdf.

11. Карпов В.Э. ПИД-управление в нестрогом изложении [Електронний ресурс] / В.Э. Карпов. – M., 2012. – 34 c. –

Режим доступу: http://robofob.ru/materials/articles/pages/Karpov_mobline1.pdf.

12. Increasing the reliability of drones due to the use of quaternions in motion / D. Kritskiy et al. // 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT). – IEEE, 2018. – Р. 348-352.
13. Decision making by the analysis of project risks based on the FMEA method / D. Kritskiy, E. Druzhinin, O. Pogudina, O. Kritskaya // XIII International Scientific and Technical Conference “Computer Science and Information Technologies”, September 11-14, 2018 at Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine).

14. A Method for Assessing the Impact of Technical Risks on the Aerospace Product Development Projects / D.N. Kritsky, E.A. Druzhinin, O.K. Pogudina, O.S. Kritskaya // Advances in Intelligent Systems and Computing. – Springer Nature Switzerland AG. – 2018. – Vol. 871. – Р. 504-521.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Єремієв М.Б., Цуканов С.І., Крицький Д.М. Автоматизована система керування обертами гвинта змінного кроку. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 2(35). С. 62-70. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.08.