1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Кваліметричні моделі ступеню придатності навчально-бойового літака до використання в базовій навчальній льотній підготовці курсантів

Кваліметричні моделі ступеню придатності навчально-бойового літака до використання в базовій навчальній льотній підготовці курсантів

О.Б. Леонтьєв, В.П. Єрошенко, М.В. Науменко, І.Б. Ковтонюк
УДК 629.735.45
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглянуті математичні залежності узагальнених показників ступеню придатності навча- льно-бойового літака до виконання задач навчальної льотної підготовки курсантів від значень його визна- чаючих тактико-технічних характеристик. Побудовано моделі для оцінювання пристосованості літака для навчання виконанню зльоту, освоєння техніки пілотування та посадки окремо при проходженні програм початкової та основної льотної підготовки. Наявність сукупності кваліметричних моделей дозволяє у від- носній шкалі вимірювання обраного за еталон літака кількісно оцінювати придатність конкретного типу навчально-бойового літака до використання в якості навчального засобу в льотній підготовці курсантів.


Ключові слова: властивості, кваліметричні моделі, навчально-бойовий літак, навчальна льотна підго- товка, тактико-технічні характеристики, узагальнені показники

Список літератури

1. Нор П.І. Реактивні навчально-тренувальні літаки: покоління; технічні характеристики; порівняльна оцінка / П.І. Нор, Л.Ю. Новосад. – К.: Фітон, 2012. – 160 с.
2. Нор П.І. Анализ развития учебно-тренировочных самолетов с турбореактивными двигателями / П.І. Нор // Наука

і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2010. – № 1(3). – С. 11-19.

3. Нор П.І. Методика оцінки технічного рівня зразків озброєння та військової техніки / П.І. Нор, О.М. Горський, А.Г. Павленко // Збірник наукових праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. – 2012. – № 34. – С. 188-194.
4. Основні технічні показники оцінки ефективності парків озброєння та військової техніки Збройних Сил / В.А. Єфіменко, П.І. Нор, А.Ю. Гупало, О.В. Кучурін // Збірник наукових праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. – 2012. – № 34. –

С. 87-98.

5. Методика оцінки технічного рівня систем озброєння Збройних Сил / В.А. Єфіменко, А.І. Крикуненко, П.І. Нор, О.Д. Мельник // Збірник наукових праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. – 2010. – № 15(37). – С. 131-146.
6. Кондратюк В.К. Методологія оцінки технічного рівня зразків ОВТ на стадії розробки ТТЗ / В.К. Кондратюк, О.Н. Серебровський, В.О. Смірнов // Збірник наукових праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. – 1998. – № 1. – С. 58-68.

7. Сучасний метод бойових потенціалів в прикладних задачах планування розвитку та застосування тактичної аві-ації: монографія / Б.Й. Семон, О.Б. Леонтьєв, О.Б. Котов та ін. – К.: НАОУ, 2009. – 336 с.
8. Мавренков О.Є. До питання оцінювання коефіцієнта бойового потенціалу літального апарата, що модернізуєть-ся / О.Є. Мавренков // Збірник наукових праць ДНДІА. – 2007. – № 10. – С. 102-105.

9. Куліков С.П. Методичний підхід до розрахунку порівняльних коефіцієнтів зразків озброєння на основі їхніх ТТХ / С.П. Куліков // Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України. – 2008. – № 2(44). – С. 93-104.
10. Самков О.В. До питання порівняльної оцінки військових літаків / О.В. Самков, О.Є. Мавренков // Збірник нау-

кових праць КІ ВПС. – 1999. – № 6. – С. 135-140.

11. Леонтьев О.Б. Оцінка бойових можливостей і ефективності бойових авіаційних комплексів при рішенні вини-щувальних задач / О.Б. Леонтьев, В.О. Туголуков, К.В. Башинський // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2012. – №1(7). – С. 25-28.

12. Логинов В.В. Методологические основы формирования параметрического облика силовой установки перспек-тивного учебно-боевого самолета: монография / В.В. Логинов, А.В. Еланский, И.Ф. Кравченко. – Х.: ХУВС им. И. Ко-

жедуба, 2016. – 294 с.

13. Єланський О.В. Оцінка досконалості авіаційного навчально-бойового комплексу на попередніх етапах його проектування або подальшої модернізації / О.В. Єланський // Системи озброєння і військова техніка. – 2014. – № 3(39). –
С. 33-36.

14. Обґрунтування вибору факторного простору для побудови кваліметриічної моделі навчально-бойового літака на основі аналізу курсу навчальної льотної підготовки курсантів / А.М. Алімпієв, В.П. Єрошенко, І.Б. Ковтонюк, О.Б. Леонтьєв // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 3(24). – С. 54-59.

15. Алімпієв А.М. Аналіз та уточнення факторного простору для побудови кваліметричної моделі навчально-бойового літака / А.М. Алімпієв, В.П. Єрошенко, І.Б. Ковтонюк // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. –
№ 2(50). – С. 7-9

Бібліографічний опис для цитування:
Леонтьєв О.Б., Єрошенко В.П., Науменко М.В., Ковтонюк І.Б. Кваліметричні моделі ступеню придатності навчально-бойового літака до використання в базовій навчальній льотній підготовці курсантів. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 2(35). С. 79-87. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.10.