1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Алгоритм вибору раціональних проектних параметрів фенестрона

Алгоритм вибору раціональних проектних параметрів фенестрона

В.А. Таврін, А.А. Євпак, А.В. Петренко
УДК 629.7.035.67
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проведено аналіз методів аеродинамічного проектування рульового гвинта в кільцевому каналі (фене- строна) вертольота одногвинтової схеми у вигляді осьового вентилятора, виконаного за схемою робоче колесо, з розташованим за ним спрямляючим апаратом. На основі проведеного аналізу представлені основні формульні залежності проектних параметрів фенестрона від його геометричних параметрів. Представ- лено алгоритм вибору раціональних проектних параметрів фенестрона з кілем, який використовується в якості рульового пристрою на вертольоті одногвинтової схеми.


Ключові слова: аеродинамічні характеристики, алгоритм, одногвинтовий вертоліт, рульовий гвинт, фенестрон

Список літератури

1. Шайдаков В.И. Аэродинамика винта в кольце / В.И. Шайдаков. – М.: Изд-во МАИ, 1996. – 88 с.

2. Шайдаков В.И. Аэродинамическое проектирование фенестрона / В.И. Шайдаков, О.А. Завалов. – М.: Изд-во МАИ, 1980. – 66 с.
3. Манучехрифар Афшин. Энергетический анализ и выбор проектных параметров рулевого устройства одновинто-вого вертолета типа фенестрона: дис. … канд. техн. наук: 05.07.02; защищена 22.01.99; утв. 15.07.99 / Манучехрифар Афшин. – М., 1999. – 163 с.

4. Шайдаков В.И. Аэродинамические исследования системы “винт в кольце” на режиме висения / В.И. Шайдаков // Исследования в области теоретической и прикладной аэрогидродинамики. – М.: Оборонгиз, 1959. – 234 с.
5. Шайдаков В.И. Влияние глубины расположения винта в кольце на аэродинамические характеристики системы для режима работы на месте / В.И. Шайдаков // ИВУЗ, серия “Авиационная техника”. – 1960. – № 2. – 342 с.

6. Баршай М.М. Вихревая теория фенестрона / М.М. Баршай. – М.: МВЗ, Труды ОКБ. – 1977. – № 10.

7. Лепилкин A.M. Теоретическое и экспериментальное исследование аэродинамики фенестрона / А.М. Лепилкин. –

М.: МВЗ, Труды ОКБ. – 1984. – № 12.

8. Шайдаков В.И. Аэродинамический расчет вертолета / В.И. Шайдаков. – М.: Изд-во МАИ, 1988. – 178 с.

9. Шайдаков В.И. Аэродинамика винта в кольце с коллектором и цилиндрическим диффузором ограниченной дли-ны / В.И. Шайдаков // Доклад третьего форума российского вертолетного общества. – М., 1998.

10. Ханжонков В.И. Аэродинамика аппаратов на воздушной подушке / В.И. Ханжонков. – М.: Машиностроение, 1972. – 328 с.
11. Ханжонков В.И. Аэродинамические характеристики коллекторов / В.И. Ханжонков // Промышленная аэроди-намика. – М.: БНИ ЦАГИ, 1953. – Выпуск 4. – С. 45-62.

12. Калинушкин М.П. Вентиляторные установки / М.П. Калинушкин. – М.: Высшая школа, 1962. – 294 с.
13. Шайдаков В.И. Аэродинамика винта в кольце с коллектором и коротким диффузором в режиме работы на мес-те / В.И. Шайдаков // Вестник Московского авиационного института. – 2013. – Т. 20. – № 4. – С. 36-46.

14. Мойзых Е.И. Экспериментальные исследования аэродинамических характеристик дистанционно-пилотируемого летательного аппарата с несущей системой “винт в кольце” [Електронний ресурс] / Е.И. Мойзых, A.B. Кузнецов, O.A. Завалов. – М. Труды МАИ. – 2012. – № 50. – С. 11. – Режим доступу до журналу: https://mai.ru/publications/index.php?ID=26557.
15. Russier M. The Fenestron Antitorque Concept. The Royal Aeronautical Society Conference on Helicopter Yaw Control Concepts / M. Russier. – London, March 1990.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Таврін В.А., Євпак А.А., Петренко А.В. Алгоритм вибору раціональних проектних параметрів фенестрона. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 2(35). С. 104-112. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.13.