1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Методика оцінки впливу маневрених дій на ефективність зенітного ракетного прикриття

Методика оцінки впливу маневрених дій на ефективність зенітного ракетного прикриття

Є.І. Ряполов
УДК 355.52+355.469.5/.6
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті запропонована методика визначення раціональних варіантів маневрених дій підрозділів угруповання зенітних ракетних військ на етапах підготовки та ведення бойових дій і оцінювання ефективності планованих заходів маневру з метою підвищення ефективності зенітного ракетного прикриття. Розроблена методика може бути корисною при оцінці різних варіантів маневру, виконання яких планується на різних етапах бойових дій.


Ключові слова: маневрені дії підрозділів, зенітні ракетні війська, зенітне ракетне прикриття, показ- ник ефективності зенітного ракетного прикриття

Список літератури

1. Мальгин А. Маневр как способ выжить / А. Мальгин, М. Мальгин // Военно-космическая оборона – 2005. – Вип. № 4 (23). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vko.ru (дата звернення 10.03.2019).

2. Єрмошин М.О. Маневр військ (сил) при виконанні бойових завдань / М.О. Єрмошин, І.А. Нікіфоров // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2010. – № 2(4). – С. 10-13.
3. Розвиток тактики маневрених дій підрозділів ЗРВ при побудові системи зенітного ракетного прикриття / А.Б. Скорик, М.О. Єрмошин, В.В. Воронін, К.В. Закутін, Н.Т. Грицина, Д.Ю. Кириченко // Системи озброєння і військо-
ва техніка. – 2012. – № 2(30). – С. 206-215.
4. Пєвцов Г.В. Рекомендації щодо підвищення маневрених можливостей угруповання ЗРВ при здійсненні прикрит-тя об'єктів та військ / Г.В. Пєвцов, І.А. Нікіфоров, А.М. Печкін // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил Украї-
ни. – 2013. – № 4(13). – С. 46-49.
5. Гогонянц С.Ю. Аналіз впливу кількості стартових позицій на живучість зенітного ракетного підрозділу при ма-неврених способах ведення протиповітряного бою / С.Ю. Гогонянц, О.Б. Титаренко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2014. – № 3(16). – С. 70-73.

6. Особливість понять зенітного ракетного призначення й умовних позначень / В.В. Шулежко, М.М. Романюк, Є.І. Ряполов, А.О. Пожидаєв // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 1(25). – С. 218-221.

7. Основні поняття тактики зенітних ракетних військ / М.О. Єрмошин, К.В. Закутін, Є.І. Ряполов, В.В. Шулежко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2012. – № 2(8). – С. 53-57.
8. Особливості застосування підрозділів зенітних ракетних військ у ситуації ескалації воєнного конфлікту на тери-торії держави / С.П. Ярош, В.В. Воронін, М.О. Єрмошин та ін. – Х.: ХУПС, 2015. – 140 с.
9. Байдак Ю.А. Бойовий досвід застосування військових частин та підрозділів родів військ Повітряних Сил Зброй-них Сил України / Ю.А. Байдак // Збірник матеріалів за результатами участі ПС ЗС України в ході АТО на сході Украї-ни. – Вінниця: Командування ПС ЗС України, 2015. – 156 с.

10. Методичні рекомендації командирам та особовому складу військових частин зенітних ракетних військ Повіт-ряних Сил щодо бойового досвіду підготовки і ведення бойових дій в ході антитерористичної операції / Д.В. Карпенко, С.П. Ярош, К.В. Закутін та ін.; за заг. ред. Д.В. Карпенка. – Х.: ХУПС, 2016. – 200 с.
11. Анализ методики расчета эффективности боевых действий группировки ЗРВ / А.Б. Скорик, М.А. Ермошин, К.В. Закутин, Д.В. Рамшов, К.К. Чередников // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. –
№ 1(18). – С. 49-53.
12. Обґрунтування показника ефективності зенітного ракетного прикриття важливих державних об’єктів / С.В. Но-віченко, С.В. Нечитайло, В.Г. Єрдяков, В.П. Косенко, А.А. Савельєв // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2012. – № 3(9). – С. 61-64.
13. Моделювання бойових дій зенітного ракетного підрозділу / С.П. Ярош, М.О. Єрмошин, Г.А. Дробаха та ін. –
Х.: ХУПС, 2014. – 380 c.
14. Ярош С.П. Оцінювання ефективності протидії високоточній зброї противника під час організації зенітного ра-кетного прикриття об’єктів та угруповань військ / С.П. Ярош, О.О. Тесенчук // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – С. 79-83. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.15.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ряполов Є.І. Методика оцінки впливу маневрених дій на ефективність зенітного ракетного прикриття. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 2(35). С. 127-132. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.16.