1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(5)'2011
  5. Підвищення ефективності компенсації несинхронних імпульсних перешкод, що діють на когерентно-імпульсну РЛС, компенсатором, який реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі

Підвищення ефективності компенсації несинхронних імпульсних перешкод, що діють на когерентно-імпульсну РЛС, компенсатором, який реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі

І.М. Невмержицький, О.А. Малишев, В.М. Купрій, С.В. Бровченко
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Стаття присвячена аналізу результатів візуально-імітаційного моделювання роботи компенсатора несинхронних імпульсних перешкод (НІП), алгоритм дії якого реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі (ДПХ). Оцінка ефективності роботи компенсатора НІП проводилась для випадку дії на когерентно-імпульсну РЛС несинхронних імпульсних перешкод, що уражають 1, 2 та 3 дискрета дальності однієї частотної пачки. Показано, що за рахунок повної компенсації впливу НІП («бланкування» відповідних квадратурних складових вхідного сигналу), відбувається зменшення модулів спектральної щільності цілі у визначених фазових фільтрах ДПХ. Для підвищення ефективності компенсації НІП запропоновано алгоритм відновлення (регенерації) відповідних складових вхідного сигналу після компенсації НІП за рахунок повторного ДПХ.


Ключові слова: візуально-імітаційне моделювання, компенсатор несинхронних імпульсних перешкод, перетворення Хартлі
Бібліографічний опис для цитування:
Невмержицький І.М., Малишев О.А., Купрій В.М., Бровченко С.В. Підвищення ефективності компенсації несинхронних імпульсних перешкод, що діють на когерентно-імпульсну РЛС, компенсатором, який реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2011. № 1(5). С. 103-106.