1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(57)'2019
  5. Модель нечіткого виводу адаптивної повітряної обстановки до рівня підготовки диспетчера управління повітряним рухом

Модель нечіткого виводу адаптивної повітряної обстановки до рівня підготовки диспетчера управління повітряним рухом

К.Ю. Сурков, В.В. Калачова, А.С. Луценко, М.В. Касаткін
УДК 656.7.260
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Процеси підготовки диспетчерів управління повітряним рухом вимагають розробки системи управління якістю їх підготовки, яка дозволить оцінювати дії диспетчерів, змінювати ситуації, вводити нові або додаткові умови, що можуть ускладнити управління об'єктом або штучно створювати потенційно-конфлікті ситуації, а також формувати вправи дозовано прогресуючої складності, коректувати програму індивідуального навчання, визначати ступінь готовності диспетчера до практичної роботи в реальних умовах. Структура даної системи ґрунтується на адаптивній тренажерній підготовці диспетчерів. В даній статті доведено, що програма адаптивного тренажеру повинна забезпечити штучне відтворення умов і факторів у процесі виконання операцій диспетчером при керуванні реальним об'єктом. Сучасні інформаційні технології дозволяють розробляти інформаційні моделі для тренажерів, які забезпечують повноту і якість імітації реальних процесів. Методичні принципи, покладені в розробку інформаційних моделей, забезпечують їх адаптивність до рівня підготовки та дій осіб, які навчаються. У ході проведення тренувань на інтелектуальних тренажних комплексах склад інформації, темп її відновлення та структура подання відповідають індивідуальному або груповому рівню адаптації до обраного типу стратегії навчання. Це стає можливим завдяки використанню інтелектуальної системи на основі апарата нечіткої логіки. В статті розроблена модель нечіткого виводу адаптивної повітряної обстановки до рівня підготовки диспетчера управління повітряним рухом.


Ключові слова: адаптивні навчальні системи, диспетчер управління повітряним рухом, індивідуаліза- ція навчання, модель, нечіткі правила, правила виводу, критерії оцінювання

Список літератури

1. Принципы построения перспективных тренажерных систем подготовки операторов АСУ динамическими объек-
тами / М.А. Павленко, А.И. Тимочко, Г.С. Степанов, В. Г. Чернов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та
оборони. – 2014. – Вип. 1. – С. 112-117.
2. Метод формирования информационной среды обучения офицеров боевого управления в процессе тренажёрной
подготовки / В.Г. Чернов, М.А. Павленко, А.И. Тимочко, Н.А. Королюк, А.К. Шейгас // Системи управління, навігації та
зв'язку. – 2014. – Вип. 3(31). – С. 81-86.
3. Чернов В.Г. Формализация правил получения оценок деятельности оператора в процессе тренажной подготовки /
В.Г. Чернов // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2014. – Вип. 1 (38). –
С. 167-172.
4. Алексеев А.В. Инструментальная экспертная система для задач проектирования и диагностики сложных техни-
ческих систем / А.В. Алексеев, В.А. Попов, С.А. Фомин // Методы и системы принятия решений: вопросы создания экс-
пертных систем. – Рига: Риж. политехн. ин-т, 1988. – С. 4-10.
5. Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / Д. Рутковская, М. Пилиньский,
Л. Рутковский: пер. с польск.; под ред. И.Д. Рудинского. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 452 с.
6. Mamdani E.H. Application of fuzzy algorithm for simple dynamic plant / E.H. Mamdani // Proceedings IEEE. – 1974. –
No. 12. – P. 1585-588.
7. Извалов А.В. Разработка алгоритмов автоматической генерации упражнения на диспетчерском тренажере для
развития требуемых навыков / А.В. Извалов, В.Н. Неделько, С.Н. Неделько // Наукові праці академії. – 2007. – Вип. ХІІ.
– С. 274-282.
8. Пальоний А.С. Розробка методу і моделей оцінки діяльності авіадиспетчерів / А.С. Пальоний // Системи управ-
ління, навігації та зв'язку. – 2015. – Вип. 3. – С. 120-127.
9. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку тренажерної бази Повітряних Сил ЗС України / І.Г Дзеверін,
С.В. Дуденко, С.В. Осієвський, В.В. Калачова // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2011. –
№ 1(5). – С. 155-160.
10. Аналіз основних тенденцій та напрямків розвитку тренажерної бази в контексті підвищення якості підготовки
особового складу ПС ЗС України / С.В. Дуденко, О.П. Бабенко, В.В. Бойко, В.В. Калачова // Системи озброєння і війсь-
кова техніка. –2011. – № 1(25). – С. 206-211.
11. Обідін Д.М. Аналіз теперішніх та перспективних науково-методичних підходів щодо побудови авіаційних
вітряних Сил Збройних
12. Волобуева Л.А. Алгоритмизация поддержк нии рисками программных проектов на основе
нечеткой логики / Л.А. Волобуева, Л.В. Мандрикова // Системи обробки інформації. – 2015. – № 9(134). – С. 142-147.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сурков К.Ю., Калачова В.В., Луценко А.С., Касаткін М.В. Модель нечіткого виводу адаптивної повітряної обстановки до рівня підготовки диспетчера управління повітряним рухом. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 1(57). С. 34-41. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.57.05.