1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(57)'2019
  5. Метод виявлення резонансів у роботі авіаційних силових установок з використанням каскадного спектрального аналізу

Метод виявлення резонансів у роботі авіаційних силових установок з використанням каскадного спектрального аналізу

Ю.В. Чепурний, Б.З. Мартинець
УДК 629.7.018.4
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Приводяться основні положення методу виявлення резонансів авіаційних силових установок (АвСУ) за допомогою каскадного спектрального аналізу. Формулюються етапи роботи запропонованого методу при визначенні особистих частот коливання корпусних елементів досліджуваних двигунів, відстеження за змі- нами критичних частот обертання роторів АвСУ на етапі зборки і ремонту за допомогою аналізу каскад- ного спектру вібрацій вузлів АвСУ. Пропонується для обробки вібросигналу та для зменшення часових ви- трат використовувати синхронний регістратор Атлант (ПВФ Вібро-Центр). Результати дослідження можуть бути використані при переході авіаційної техніки на експлуатацію за технічним станом.


Ключові слова: спектральний, експлуатація, метод, резонанс, сигнал, вібрація, двигун

Список літератури

1. Вибрация и вибродиагностика судового электрооборудования / А.А. Александров, А.В. Барков, Н.А. Баркова,
В.А. Шафранский. – Л.: Судостроение, 1986. – 276 с.
2. Виброакустическая диагностика зарождающихся дефектов / Ф.Я. Балицкий, М.А. Иванова, А.Г. Соколова,
Е.И. Хомяков. – М.: Наука, 1984. – 120 с.
3. Башта Т.М. Техническая диагностика гидравлических приводов / Т.М. Башта. – М.: Машиностроение,
1989. – 263 с.
4. Генкин М.Д. Виброакустическая диагностика машин и механизмов / М.Д. Генкин, А.Г. Соколова. – М.: Маши-
ностроение, 1987. – 288 с.
5. Гольдин А.С. Вибрация роторных машин / А.С. Гольдин. – М.: Машиностроение, 1999. – 344 с.
6. Дорошко С.М. Контроль и диагностирование технического состояния газотурбинных двигателей по вибрацион-
ным параметрам / С.М. Дорошко. – М.: Транспорт, 1984. – 128 с.
7. Карасёв В.А. Доводка эксплуатируемых машин. Виброакустические методы / В.А. Карасёв, А.Б. Ройтман. – М.:
Машиностроение, 1986. – 189 с.
8. Коллакот Р.А. Диагностика повреждений / Р.А. Коллакот. – М.: Мир, 1989. – 516 с.
9. Максимов В.П. Измерение, обработка и анализ быстропеременных процессов в машинах / В.П. Максимов,
И.В. Егоров, В.А. Карасёв. – М. Машиностроение, 1987. – 208 с.
10. Никифоров А.С. Акустическое проектирование судовых конструкций / А.С. Никифоров. – Л.: Судостроение,
1990. – 200 с.
11. Основы цифровой обработки сигналов / А.И. Солонина, Д.А. Улахович, С.М. Арбузов, Е.Б. Соловьёва. – СПб:
БХВ–Петербург, 2005. – 768 с.
12. Ушаков А.П. Основы теории технической диагностики / А.П. Ушаков. – СПб.: СПбАГА, 2003. –42 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Чепурний Ю. В. Метод виявлення резонансів у роботі авіаційних силових установок з використанням каскадного спектрального аналізу / Ю.В. Чепурний, Б.З. Мартинець  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 1(57). – С. 42-47. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.57.06.

Whoops, looks like something went wrong.