1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(157)'2019
  5. Система поливу ґрунту на платформі мікроконтролера Arduino

Система поливу ґрунту на платформі мікроконтролера Arduino

Ю.О. Литвин, О.В. Строкань
Системи обробки інформації. — 2019. — № 2(157). С. 90-95.
УДК 004.451.83
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Ключовим моментом у процесі вирощування сільськогосподарських культур є забезпечення правильного вологісного режиму ґрунту. Ефективно вирішити це завдання можна за допомогою застосування автоматизованих систем поливу ґрунту, які побудовані на платформі мікроконтролера Arduino. У статті приведена порівняльна характеристика практичної методології вимірювання вологості ґрунту резистивним датчиком YL69 та ємнісним датчиком. Запропонована система автоматизованого поливу ґрунту на базі мікроконтролеру Arduino, яка дозволяє: оптимізувати витрати води при поливі, виконувати полив у заданий час заданою кількістю води, виконувати полив навіть під час відсутності господарів на території поливу та мінімізувати час на полив.


Ключові слова: автоматизована система, Arduino, мікроконтролер, ємнісний датчик, вологість ґрунту, полив, питомий електричний опір

Список літератури

1. Бакало О.О. Дослідження автоматизованого контролю вологості ґрунту при вирощуванні сільськогосподарських культур в теплиці / О.О. Бакало, Ю.М. Пилипенко // Технології та дизайн. – 2018. – № 3. – С. 1-9.
2. Денисов С.Ю. Устройство для автоматического полива растений на платформе Arduino / С.Ю. Денисов, Е.Е. Симаков // Юный ученый. – 2017. – №3. – С. 40-45.
3. Клюйко Ю.І. Розробка інтелектуальної системи керування освітленням “розумного будинку” / Ю.І. Клюйко, Б.М. Злотенко // Технології та дизайн. – 2015. – № 2. – C. 36-42.
4. Лубко Д.В. Методологія проектування Аrduino в якості Web-client та Web-server з використанням датчика DHT11 та їх порівняльна характеристика / Д.В. Лубко, Ю.О. Литвин // Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ „ХПІ”, 2017. – №32 (1254). – С. 62-67. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2017.32.10.
5. Петин В.А. Проекты с использованием контроллера Arduino / В.А. Петин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 400 с.
6. Haas J. Soil moisture modelling using TWI and satellite imagery in the Stockholm region / J. Haas. – Stockholm: The TRITA-GIT, 2010. – 103 p.
7. Massimo B. Getting Started with Arduino, 2nd Edition / B. Massimo. – MakerMedia, 2011. – 130 р.
8. Oxer J. PracticalArduino: Cool Projects for Open Source Hardware. / J. Oxer, Н. Blemings. – Apress, 2009. – 445 р.
9. Jones D. Arduino: Simple and Effective Strate giesto Learn Arduino Programming / D. Jones. – Amazon Digital Services LLC, 2017. – 81 р.
10. Leong K.C. Arduino Web-Control system for Broiler house / K.C. Leong. – Faculty of Electrical Engineering, Universiti Teknologi Malaysia, 2014. – 70 р.
11. Mathew J. Relative humidity sensor based on an agarose-infiltrated photonic crystal fiber interferometer / J. Mathew, Y. Semenova, G. Farrell // IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. – 2012. – Vol. 18. – 52 p.
12. Venugopalan T. Long-period grating-based humidity sensor for potential structural health monitoring / T. Venugopalan, T. Sun // Grattan Sensors and Actuators A: Physical, 2008. – Vol. 148, No. 1. – Р. 57-62.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Литвин Ю.О., Строкань О.В. Система поливу ґрунту на платформі мікроконтролера Arduino. Системи обробки інформації. 2019. № 2(157). С. 90-95. https://doi.org/10.30748/soi.2019.157.12.