1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(157)'2019
  5. Формалізація правил отримання оцінок діяльності диспетчера управління повітряним рухом в процесі тренажерної підготовки

Формалізація правил отримання оцінок діяльності диспетчера управління повітряним рухом в процесі тренажерної підготовки

В.С. Сторчак
Системи обробки інформації. — 2019. — № 2(157). С. 96-102.
УДК 656.7.022
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Предметом вивчення статті є аналіз способів та засобів забезпечення підвищення рівня професійної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом за рахунок використання тренажерів у навчальному процесі. Мета статті: подання формалізованих правил оцінювання операторської діяльності в процесі тренажної підготовки. Тренажери є найбільш ефективним засобом професійної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом (операторів). Вони забезпечують штучне відтворення умов і факторів, які мають місце в процесі професійної діяльності операторів. Задача – для інтегрального оцінювання діяльності оператора необхідно формалізувати процес оцінювання цих завдань і розробити методику оцінювання діяльності оператора. В статті було розглянуто проблеми підвищення якості професійної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом та запропоновано метод формалізації правил оцінювання діяльності оператора в процесі тренажерної підготовки. Висновки: даний метод дозволяє в процесі тренажерної підготовки оцінити дії диспетчера управління повітряним рухом (радіообмін, пультові операції, логічні дії, час виконання операцій та ін.). Крім того, даний метод дозволяє отримувати інтегральну оцінку ефективності діяльності диспетчерів управління повітряним рухом на основі статистичних даних, що накопичуються в ході тренажерної підготовки.


Ключові слова: диспетчер УПР, тренажерний комплекс, автоматизована система контролю операторської діяльності, формалізовані правила оцінювання, інтегральна оцінка, оператор

Список літератури

1. Тренажерные комплексы и тренажеры: технологии разработка и опыт эксплуатации / В.Е. Шукшунов, В.В. Циблиев, С.И. Потоцкий и др. – М.: Машиностроение, 2005. – 382 с.
2. Чинченко Ю.В. Методика сопоставления количественно-качественных показателей автоматизированного управления уровнем готовности авиадиспетчеров / Ю.В. Чинченко // Искусственный интеллект. – 2004. – № 4. – С. 471.
3. Паленный А.С. Разработка алгоритма автоматизированной оценки действий авиадиспетчеров на тренажерах обслуживания воздушного движения / А.С. Паленный // Наукові праці академії. – Кіровоград: ДЛАУ, 2006. – Вип. XI. – С. 118-130.
4. Паленный А.С. Применение мультиагентного подхода для реализации автоматизированного анализа действий авиадиспетчеров на комплексных тренажерах обслуживания воздушного движения / А.С. Паленный; за ред. Р.М. Макарова // Наукові праці академії. – Кіровоград: ДЛАУ, 2007. – Вип. XII. – 311 с.
5. Неделько С.П. Разработка системы критериев оценки для автоматизированного анализа действий авиадиспетчеров на тренажерах обслуживания воздушного движения / С.Н. Неделько, В.А. Григорецкий, А.С. Паленный // Наукові праці академії. – Кіровоград: ДЛАУ, 2005. – Вип. IX. – 387 с.
6. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений [Текст] / Л. Заде, под ред. H.H. Моисеева, С.А. Орловского; пер. с англ. – М.: Мир, 1976. – 168 с.
7. Заде Л. Человеко-центрический подход в информатизации. [Текст] / Л. Заде // Тез. докл. VI-Междун. форум по информатизации МФИ-97, VI Конгресс “Общественное развитие и общественная информация”. – М., 21-24 нояб. 1997. – С. 67-70.
8. Красовский А.А. Основы теории авиационных тренажеров / А.А. Красовский. – М.: Машиностроение, 1995. – 304 с.
9. Автоматизированные обучающие системы профессиональной подготовки операторов летательных аппаратов / Л.С. Демин, Ю.Г. Жуковский, А.П. Семенихин и др.; под ред. B.Е. Шукшунова. – М.: Машиностроение, 1986. – 240 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сторчак В.С. Формалізація правил отримання оцінок діяльності диспетчера управління повітряним рухом в процесі тренажерної підготовки. Системи обробки інформації. 2019. № 2(157). С. 96-102. https://doi.org/10.30748/soi.2019.157.13.