1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(157)'2019
  5. Безпровідні сенсорні мережі Zigbee, Wi-Fi та Bluetooth в кіберфізичних системах: концепція “об’єкт – загроза – захист” на основі моделі OSI

Безпровідні сенсорні мережі Zigbee, Wi-Fi та Bluetooth в кіберфізичних системах: концепція “об’єкт – загроза – захист” на основі моделі OSI

В.Б. Дудикевич, Г.В. Микитин, А.І. Ребець, М.В. Мельник
Системи обробки інформації. — 2019. — № 2(157). С. 114-120.
УДК 4.056
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто інформаційну безпеку сенсорних мереж Zigbee, Wi-Fi та Bluetooth згідно моделі OSI у просторі “рівень OSI – функції – протоколи” на основі концепції “об’єкт – загроза – захист” та нормативного забезпечення, які системно створюють підхід до побудови комплексних систем безпеки сенсорного безпровідного комунікаційного середовища (КС) кіберфізичних систем (КФС) за профілями конфіденційність – цілісність – доступність, що забезпечує безпечні процеси автоматизації об’єктів промислової інфраструктури України та інтеграції в міжнародний інтелектуальний простір.


Ключові слова: сенсорна мережа, Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth, кіберфізична система, модель OSI, інформаційна безпека, концепція “об’єкт – загроза – захист”

Список літератури

1. Проект Концепції інформаційної безпеки України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mip.gov.ua/done_img/d/30-project_08_06_15.pdf.
2. Дудикевич В.Б. Квінтесенція безпеки кіберфізичних систем / В.Б. Дудикевич, Г.В. Микитин, А.І. Ребець // Інформаційні системи і мережі. – 2018. – № 887. – С. 58-69.
3. Security of Cyber-Physical Systems from Concept to Complex Information Security System / V. Dudykevych, G. Mykytyn, T. Kret, A. Rebets // Advances in Cyber-Physical Systems. – Volume 1, Number 2 (2016). – С. 67-75.
4. Інформаційна безпека в середовищі безпроводових сенсорних мереж: монографія / М.Б. Александер, С.М. Балабан, М.П. Карпінський, С.А. Райба, В.М. Чиж. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 160 с.
5. Аналіз загроз та механізмів забезпечення інформаційної безпеки в сенсорних мережах / О.Г. Корченко, М.Б. Алєксандер, Р.С. Одарченко, А. Алі Наджі, О.Ю. Петренко // Захист інформації. – 6 – 2016. – Том 18. – № 1. – С. 48-56.
6. Волошко С.В. Інформаційна безпека в безпроводових сенсорних мережах [Електронний ресурс] / С.В. Волошко, Д.О. Курца // Новітні інформаційні системи і технології. – 2018. – Випуск 9. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/mist/article/view/1039/869.
7. Романов В.О. Вимоги до забезпечення функціональної та інформаційної безпеки бездротових сенсорних мереж / В.О. Романов, І.Б. Галелюка, В.О. Остапенко // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2017. – № 16. – С. 106-117.
8. Harsh Kupwade Patil. Wireless Sensor Network Security: The Internet of Things [Електронний ресурс] / Harsh Kupwade Patil, Thomas M.Chen // Computer and Information Security Handbook. – 2017. – Third Edition, Chapter 18. –
Р. 317-337. – Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128038437000181?via%3Dihub.
9. Tomić I. A Survey of Potential Security Issues in Existing Wireless Sensor Network Protocols / I. Tomić, J.A. McCann // IEEE Internet of Things Journal. – 2017. – Vol. 4, No. 6. – Р. 1910-1923.
10. Mabrook Al-Rakhami. Saleh Almowuena Wireless Sensor Networks Security: State of the Art [Електронний ресурс] / Mabrook Al-Rakhami, Saleh Almowuena. – 2018. – Режим доступу: https://arxiv.org/abs/1808.05272.
11. Wireless Sensor Network Security for Cyber-Physical Systems / Saqib Ali, Taiseera Al, BalushiZia, NadirOmar, Khadeer Hussain // Cyber Security for Cyber Physical Systems. Studies in Computational Intelligence. – 2018. – Vol. 768. – Р. 35-63.
12. Wassim Itani. Wireless Body Sensor Networks: Security, Privacy, and Energy Efficiency in the Era of Cloud Computing / Wassim Itani, Ayman Kayssi, Ali Chehab // International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare (IJRQEH). – 2016. – Vol. 5, Issue 2. – Р. 1-30.
13. Tebogo Kgogo. Software defined wireless sensor networks security challenges // Tebogo Kgogo, Bassey Isong, Adnan M. Abu-Mahfouz // IEEE AFRICON. – 2017. – Р. 1508-1513.
14. Waleed Al Shehri. A Survey On Security In Wireless Sensor Networks // International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA). – 2017. – Vol. 9, No. 1. – Р. 25-32.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дудикевич В.Б., Микитин Г.В., Ребець А.І., Мельник М.В. Безпровідні сенсорні мережі Zigbee, Wi-Fi та Bluetooth в кіберфізичних системах: концепція “об’єкт – загроза – захист” на основі моделі OSI. Системи обробки інформації. 2019. № 2(157). С. 114-120. https://doi.org/10.30748/soi.2019.157.16.