1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(29)'2012
  5. Оцінка ймовірності ураження наземної оглядової РЛС протирадіолокаційними ракетами з урахуванням накопичення втрат засобів захисту

Оцінка ймовірності ураження наземної оглядової РЛС протирадіолокаційними ракетами з урахуванням накопичення втрат засобів захисту

А.А. Гризо, С.М. Ковалевський, І.М. Невмержицький, С.В. Бровченко
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Стаття присвячена проблемі захисту оглядових РЛС від протирадіолокаційних ракет. Наведено методику розрахунку імовірності поразки одиночної РЛС, що захищена системою випромінювачі-пасток, серією протирадіолокаційних ракет. Запропонована методика, враховує накопичення втрат, а саме те, що умови самонаведення кожної наступної ПРР будуть змінюватися. Якщо за попереднім пуском РЛС не буде знищено, то, ймовірно, буде знищено випромінювач-пастку. Ймовірність поразки РЛС для наступної ракети зросте. Отримано оцінки імовірності ураження оглядової РЛС при різній кількості послідовних пусків, ймовірності знищення випромінювачів-пасток та їх кількості. Запропоновано варіант елементної бази яку можливо використати для побудови підсилювачів випромінювачів-пасток, розглянута можливість використання, у якості хибних цілей, перевідбивачів зондуючого сигналу. Наведено практичні рекомендації щодо реалізації заходів захисту засобів радіолокації від протирадіолокаційних ракет.


Ключові слова: протирадіолокаційні ракети, захист РЛС, випромінювачі-пастки
Бібліографічний опис для цитування:
Гризо А.А., Ковалевський С.М., Невмержицький І.М., Бровченко С.В. Оцінка ймовірності ураження наземної оглядової РЛС протирадіолокаційними ракетами з урахуванням накопичення втрат засобів захисту. Системи озброєння і військова техніка. 2012. № 1(29). С. 23-27.