1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(60)'2019
  5. Застосування глобальних систем визначення місцеположення для підвищення бойових можливостей зенітних ракетних військ

Застосування глобальних систем визначення місцеположення для підвищення бойових можливостей зенітних ракетних військ

С.П. Ярош, М.С. Буданов, О.Ю. Гапонов, Ю.О. Флячок
УДК 355.424: 629.783
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглядаються основи побудови та функціонування глобальних супутникових систем визна-чення місцеположення. Досліджується питання застосування апаратури даних систем на базових шасі вогневих засобів підрозділів зенітних ракетних військ для підвищення розвідувальних, вогневих і маневрених можливостей частин зенітних ракетних військ. Аналізується механізм впливу підвищення оперативності та точності визначення місцеположення рухомих об’єктів вогневих підрозділів зенітних ракетних військ на їх бойові можливості.


Ключові слова: бойові можливості, вогневі підрозділи, зенітні ракетні війська, супутник, навігація, глобальна система визначення місцеположення, точність

Список літератури

1. Галушко Ю.І. Особливості організації інформаційного забезпечення підрозділів ЗРВ при веденні бойових дій в єдино-му інформаційному просторі / Ю.І. Галушко, А.С. Дудуш, Ю.М. Седишев // Системи озброєння і військова техніка. – 2012. – № 1(29). – С. 12-16.
2. Глонасс. Принципы построения и функционирования. Изд. 3-е / под ред. А.И. Перова, В.И. Харисова.  М.: Радиотех-ника, 2005. – 688 с.
3. Довідник з протиповітряної оборони / А.Я. Торопчин, І.О. Романенко, Ю.Г. Даник та ін. – К.: МО України, 2003. – 368 с.
4. Зенітний ракетний комплекс “Бук-М1” / А.М. Алімпієв, О.Д. Флоров, М.Ф. Пічугін та ін. / за заг. ред. О.Д. Флорова. –Х.: ХНУПС, 2017. – 404 с.
5. Конин В.В. Системы спутниковой радионавигации / В.В. Конин, В.П. Харченко.  К.: Холтех, 2010.  520 с.
6. Руководство по усовершенствованным системам управления наземным движением и контроля за ним (A-SMGCS). – ИКАО. – (Doc 9830). – 2004. – 100 с.
7. Соловьев Ю.А. Спутниковая навигация и ее приложения / Ю.А. Соловьев. – М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2003. – 326 с.
8. Сотников А.М. Проблемы и перспективы развития навигационного обеспечения летательных аппаратов / А.М. Сотников, В.А. Таршин // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2013. – № 3(36). – С. 68-74.
9. Сушич О.П. Прогнозування похибок позиціювання супутникових навігаційних систем / О.П. Сушич // Проблеми ін-форматизації та управління: Збірник наукових праць національного авіаційного університету. – 2005. – № 13. – С. 90-94.
10. Топопривязчик 1Т12-2М. Техническое описание, инструкция по эксплуатации. – М.: Воениздат, 1987. – 259 с.
11. Ярош С.П. Аналіз операції угруповання збройних сил Російської Федерації у Сірійській Арабській Республіці / С.П. Ярош // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 2(23). – С. 13-22.
12. Ярош С.П. Теоретичні основи побудови та застосування розвідувально-управляючих інформаційних систем проти-повітряної оборони: монографія / за ред. І.О. Кириченка. – Х.: ХУПС, 2012. – 512 с.
13. Parkinson B.W. Global Position System: Theory and Application / B.W. Parkinson, Jr.J. Spilker. – Washington: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1996. – 793 p.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ярош С.П., Буданов М.С., Гапонов О.Ю., Флячок Ю.О. Застосування глобальних систем визначення місцеположення для підвищення бойових можливостей зенітних ракетних військ. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 2(60). С. 33-42. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.05.