1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(60)'2019
  5. Застосування безпілотних літальних апаратів для вирішення задач моніторингу об’єктів аеродромної інфраструктури

Застосування безпілотних літальних апаратів для вирішення задач моніторингу об’єктів аеродромної інфраструктури

І.О. Кашаєв, О.А. Усачова, С.M. Новічонок, В.М. Петров
УДК 625.717
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто питання щодо перспективних напрямів вдосконалення засобів та методів моніторингу об’єктів аеродромної інфраструктури для покращення якісних та часових показників контролю готовності аеродрому та засобів аеродромно-технічного забезпечення (АТЗ) до польотів. Досліджено існуючі методи оцінки стану покриттів та несучої здатності злітно-посадкової смуги для підтримки її в належному експлуатаційно-технічному стані. Проаналізовано цифрові методи моніторінгу аеродромної інфраструктури. Розглянуто можливості використання систем із застосуванням безпілотних літальних апаратів для вирішення задач аеродромно-технічного забезпечення польотів, льотної перевірки, контролю готовності аеродрому. Визначені напрямки подальших досліджень з удосконалення АТЗ та інших видів забезпечення, таких як: зв’язок та радіотехнічне (РТЗ); орнітологічне; пошуково-рятувальне (ПРЗ), медичне.


Ключові слова: аеродром, аеродромно-технічне забезпечення польотів, безпілотний літальний апарат, льотна перевірка.

Список літератури

1.Alan J. Vick Air Base Attacks and Defensive Counters Historical Lessons and Future Challenges / J. Alan. – SantaMonica, Calif., RAND Corporation, 2015. – 101 р.
2.Василь М. Оборона “Бельбека” [Електронний ресурс] / М. Василь // Факты. – 2014. – Режим доступу:https://fakty.ua/178932-oborona-belbeka-eto-edinstvennaya-chast-radi-zahvata-kotoroj-byl-vyzvan-rossijskij-specnaz.
3.Штурм аеропортів Слав’янска і Краматорська [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://news.bigmir.net/ukraine/809546-Shturm-aeroportov-Slavjanska-i-Kramatorska--hronika-15-aprelja.
4.Бутусов Ю. 25-я воздушно-десантная бригада занимает аэродром Краматорска. 6 боевых машин захваченороссийскими боевиками [Електронний ресурс] / Ю. Бутусов // Цензор.НЕТ. – 2014. – Режим доступу: https://goo-gl.su/TUqzrE.
5.Наказ Начальника Управління регулювання діяльності державної авіації України “Методичні рекомендаціїдержавної авіації щодо оцінювання забезпечення та керівництва польотами в суб’єктах державної авіації України (МРДА-06/17) № 46 від 10.2017”.
6.Кашаєв І.О. Уразливість систем аеронавігаційного забезпечення / І.О. Кашаєв, С.І. Смик, О.К. Шейгас // Збірникнаукових праць Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – 2008. – № 1(16). – С. 15-19.
7.Визначення очікуваного впливу противника на системи електропостачання аеродромів у ході ведення бойовихдій та рекомедації щодо їх відновлення / С.М. Новічонок, О.А. Усачова, О.Б. Куренко, А.О. Романюк, І.В. Терентьева // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2018. – № 4(58). – С. 80-88. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.58.11.
8.Шашков И.Г. Мониторинг и прогнозирование работоспособности жестких аэродромных покрытий: авторефератдиссертации на соискание ученой степени канд. тех. наук: 05.23.11; 20.12.12 [Електронний ресурс] / Шашков Игорь Геннадиевич. – Режим доступу: http://tekhnosfera.com/monitoring-i-prognozirovanie-rabotosposobnosti-zhestkih-aerodromnyh-pokrytiy#ixzz5ojFsJBpl.
9.Наказ Міністерства оборони України “Інструкція з експлуатації аеродромів державної авіації України № 441 від01.07.2013” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1229-13.
10.Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Правил аеродромно-технічного забезпечення польотівповітряних суден державної авіації України № 761 від 24.12.2015” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vestnik.pstu.ru/get/_res/fs/file.pdf/4749.pdf.
11.Наказ Міністерства оборони України “Правила аеродромно-технічного забезпечення польотів повітрянихсуден державної авіації України № 761 від 24.12.2015”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ukrajini-minoboroni-nakazi/nakaz-minoboroni-ukrajini-vid-24122015-761-pro-2015-28642.html.
12.Лещицкая Т.П. Современные методы ремонта аэродромных покрытий / Т.П. Лещицкая, В.А. Попов. – М.:МАДИ-ТУ, 1999. – 132с.
13.Пьянков В.В. Инновационные методы мониторинга объектов аэродромной инфраструктуры в периодэксплуатации / [Електронний ресурс] / В.В. Пьянков, В.А. Попов // Студенческий: электрон. научн. журн. – 2019. – № 14(58). – Режим доступу: https://sibac.info/journal/student/58/137138.
14.Сабуренкова В.А. Жесткие аэродромные покрытия в процессе эксплуатации [Електронний ресурс] /В.А. Сабуренкова, А.Ю. Бочарова // Автомобильные дороги. – 2014. – № 7(992). – Режим доступу: http://www.avtodorogi-magazine.ru/item/120-zhestkie-aerodromnye-pokrytiya-v-protsesse-ekspluatatsii.html.
15.Степушин А.П. Оценка эксплуатационно-технического состояния аэродромных покрытий / А.П. Степушин. –М.: МАДИ (ГТУ), 2008. – 112 с. 16.Ростопчин В.В. Применение цифрових оптических систем для беспилотных летательных аппаратов.[Електронний ресурс] / В.В. Ростопчин, М.Л. Дмитриев // Центральный научно-исследовательский институт авиационных ракетных комплексов и систем. – Режим доступу: https://docplayer.ru/27293580-Primenenie-cifrovyh-opticheskih-sistem-dlya-bespilotnyh-letatelnyh-apparatov.html.
17.NextGenAirfield Inspektions. [Електронний ресурс]. –Режимдоступу: https://www.airsight.de/fileadmin/airsight/templates/public/flyers/airsight-uav-pavement-inspections-en-web.pdf.
18.Cычев В. Дрон впервые обследовал взлетно-посадочную полосу [Електронний ресурс] / В. Сычев. – 2018. –Режим доступу: https://nplus1.ru/news/2018/05/08/landing.
19.Исаков А.Л. Мониторинг лавиноопасных участков транспортных магистралеу с применением беспилотныхлетательных аппаратов [Електронний ресурс] / А.Л. Исаков, В.И. Юрченко // Вестник ТГАСУ. – 2014. – № 5. – С. 143-151. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/monitoring-lavinoopasnyh-uchastkov-transportnyh-magistraley-s-primeneniem-bespilotnyh-letatelnyh-apparatov.
20.Айроян А. Мониторинг магистральных нефтепроводов с помощью беспилотных летательных аппаратов[Електронний ресурс] / А. Айроян, О.А. Коркишко, Г.В. Сухарев // Инженерный вестник Дона. – 2016. – № 4. – Режим доступу: http://www.ivdoxi.nl/iiploads/article pdfWD_164_Airoiaii_Korkishko_Sukharev.pdf_385e799999.pdf (дата звернення 22.05.2019).
21.Коробов Д.А. Использование беспилотных авиационных систем для мониторинга линейных объектов[Електронний ресурс] / Д.А. Коробов // Молодежный научный вестник. – 2017. – Режим доступу: http://www.mnvnauka.ru/2017/05/Korobow.pdf.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кашаєв І.О., Усачова О.А., Новічонок С.M., Петров В.М. Застосування безпілотних літальних апаратів для вирішення задач моніторингу об’єктів аеродромної інфраструктури. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 2(60). С. 48-58. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.07.