1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(36)'2019
  5. Методика обґрунтування рішення щодо асиметричного реагування збройних сил України на загрози у воєнній сфері

Методика обґрунтування рішення щодо асиметричного реагування збройних сил України на загрози у воєнній сфері

В.Ю. Богданович, О.В. Дублян, О.В. Дейнега, А.М. Прима
УДК 355.45
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядається методика обґрунтування рішення на асиметричне реагування ЗС України на загрози у воєнній сфері. Методика передбачає отримання необхідної інформації про загрози воєнного або гібридного характеру, їх характеристики, ресурси, що виділяються, потрібний рівень деескалації загрози і забезпечує формування потенціалу асиметричної протидії загрозам, вибір групи суб’єктів з потрібними спроможно-стями, обґрунтування завдань кожному суб’єкту та оцінювання очікуваної ефективності їх виконання.


Ключові слова: збройний конфлікт, асиметричне реагування, загроза, потенціал асиметричної проти-дії, рівень деескалації загрози.

Список літератури

1.Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року“Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України” № 92/2016. – К., 2016. – 17 с.
2.Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року“Про Стратегію національної безпеки України” № 287/2015. – К., 2015. – 12 с.
3.Закон України від 21.06.2018 року “Про національну безпеку України” № 2469–VІІІ. – К., 2018. – 31 с.
4.Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року“Про нову редакцію Воєнної доктрини України” № 555/2015. – К., 2015. – 27 с.
5.Методологія комплексного використання військових і невійськових сил і засобів сектора безпеки і оборони дляпротидії сучасним загрозам воєнній безпеці України: монографія / В.Ю. Богданович, І.С. Романченко, І.Ю Свида, А.М. Сиротенко. – К.: НУОУ ім. І. Черняховського, 2019. – 268 c.
6.Богданович В.Ю. Методика формування групи суб’єктів сектора безпеки і оборони для комплексної протидії ви-явленій (прогнозованій) загрозі / В.Ю. Богданович, І.Ю. Свида, А.М. Сиротенко // Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. – 2018. – № 2(84). – С. 33-43.
7.Богданович В.Ю. Методика формування та управління інтегрованим потенціалом протидії загрозам воєнногохарактеру для забезпечення визначеного рівня воєнної безпеки держави / В.Ю. Богданович, І.Ю. Свида, А.М. Сиротенко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони: Зб. наук. пр. НУОУ ім. Івана Черняховського. – 2018. – № 2(32). – С. 81-86.
8.Чекинов С.Г. Асимметричные действия по обеспечению военной безопасности / С.Г. Чекинов, С.А. Богданов //Военная мысль. – 2010. – № 3. – С. 13-22.
9.Власюк О.С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики: вибр. наук. праці /О.С. Власюк. – К.: НІСД, 2016. – 528 с.
10.Картаполов А.В. Уроки военных конфликтов, перспективы развития средств и способов их ведения. Прямые инепрямые действия в современных международных конфликтах / А.В. Картаполов // Вестник Академии военных наук. – 2015. – № 2(51). – С. 26-36.
11.Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України: монографія у 7т. Т. 1. Теоретичніоснови, методи й технології забезпечення національної безпеки України / В.Ю. Богданович, І.Ю. Свида, Є.Д. Скулиш; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. – К.: Наук. вид. відділ НА СБ України, 2012. – 548 с.
12.Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України: Монографія: у 7 т. Т. 4. Воєннабезпека держави і шляхи її забезпечення / В.Ю. Богданович, І.Ю. Свида, Є.Д Скулиш; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України , 2012. – 464 с.
13.Метод “Діаграма Ісікави”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:http://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0019/.
14.Богданович В.Ю. Метод формування групи суб’єктів сектора безпеки і оборони для комплексної протидії вияв-леній (прогнозованій) загрозі [Текст] / В.Ю. Богданович, А.М. Сиротенко, А.М. Прима. – Свідоцтво про реєстрацію ав-торського права на твір № 80143 від 10.07.2018.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Богданович В.Ю., Дублян О.В., Дейнега О.В., Прима А.М. Методика обґрунтування рішення щодо асиметричного реагування збройних сил України на загрози у воєнній сфері. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 3(36). С. 19-26. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.36.02.