1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(36)'2019
  5. Вибір способу формування масштабних азимутальних імпульсів в оглядових РЛС “старого” парку при нестабільній швидкості обертання антени

Вибір способу формування масштабних азимутальних імпульсів в оглядових РЛС “старого” парку при нестабільній швидкості обертання антени

О.А. Малишев, М.Р. Арасланов, Д.В. Орлов, А.В. Ковтун
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В оглядових РЛС “старого” парку точність визначення азимуту цілей, як правило, невисока. Це обу-мовлено різними факторами, основними з яких є: азимутальне положення антени передається на індика-тор кругового огляду за допомогою сельсинів або синусно-косинусних обертових трансформаторів; форму-вання міток азимута здійснюється з використанням імпульсів, отриманих з виходу спеціальних дисків із контактними площадками; обробка сигналів на виході цих пристроїв проводиться аналоговим способом. Для зменшення помилок вимірювання азимуту цілей в РЛС зазначеного класу запропоновано формувати ма-сштабні азимутальні імпульси (МАІ). Розроблена схема цифрового формувача дозволяє не лише генерувати МАІ, а й враховувати при їх формуванні нестабільність швидкості обертання антени.


Ключові слова: радіолокаційна станція, синхронно-слідкуючий привод, сельсин, обертовий трансфор-матор, мітка азимута, масштабний азимутальний імпульс.

Список літератури

1. Алімпієв А.М. Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27) – С. 19-25. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.03.
2. Шамко Є.В. Основні особливості застосування Повітряних Сил в сучасних умовах ведення збройної бороть-би / Є.В. Шамко, О.М. Жарик, В.В. Коваль // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – С. 15-18. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.02.
3. Beylis L.V. Radar reconnaissance capabilities estimation of low-sized low-altitude aircrafts by means of radiotechnical troops surveillance radars / L.V. Beylis, V.F. Zyukin, S.V. Kukobko // Системи обробки інформації. – 2017. – № 1(147). – С. 6-8. https://doi.org/10.30748/soi.2017.147.01.
4. Аналіз радіолокаційних систем виявлення малорозмірних повітряних об’єктів / В.А. Чепурний, В.Й. Альберт, О.В. Сердюк, Г.В. Худов // Системи обробки інформації. – 2016. – № 1(138). – С. 53-57.
5. Харитонов А.В. Исследование влияния ошибки определения угловых координат на определение координат це-ли в обзорной РЛС / А.В. Харитонов, В.Н. Жураковский // Международный научный журнал “Инновационная наука”. – 2016. – № 6. – С. 155-160.
6. Repas Robert. Multi-turn absolute encoders / Robert Repas. – 2013. – Available at: www.machinedesign.com/article/multi-turn-absolute-encoders-0412 (accessed 20 February 2013).
7. Eitel Elisabeth. Basics of rotary encoders: Overview and new technologies / Elisabeth Eitel // Machine Design Maga-zine, 7 May 2014. – Available at: www.machinedesign.com/sensor/basics-rotary-encoders-overview-and-new-technologies-0 (accessed 30 June 2014).
8. Ивахно В.С. Особенности построения цифровых преобразователей угла в малогабаритных радиолокационных станциях / В.С. Ивахно, С.А. Войтицкий // Известия ТулГУ. Технические науки. – 2014. – Вып. 11. Ч. 2. – С. 284-288.
9. Прокофьев Г. К1382НХ045 – микросхема преобразователя фазы квадратурного сигнала в код положения / Г. Прокофьев, В. Стахин, А. Обеднин // Современная электроника. – 2014. – № 6. – С. 46-49.
10. Ануфриев В. Микросхема преобразователя угол–код для индуктивных датчиков / В. Ануфриев, А. Лужбинин, С. Шумилин // Современная электроника. – 2015. – № 3. – С. 44-47.
11. Вибір способу формування цифрового коду азимутального положення антени в оглядових РЛС “старого” пар-ку / О.А. Малишев, М.Р. Арасланов, О.М. Піскун, Є.С. Чекіров // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 1(53). – С. 175-182. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.53.25.
12. Розробка пропозицій щодо вдосконалення тренажно-імітаційної апаратури самохідної вогневої установки / А.Б. Скорик, О.Д. Флоров, О.С. Балаклеєць, Д.О. Максимчук, М.В. Гарячий // Системи озброєння і військова техніка. – 2015. – № 1(41). – С. 65-69.
13. Оптимальний алгоритм роботи вимірювача кутових координат літака по сигналам каналу автосупроводження у складі посадкового радіолокатору / М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, О.В. Симоненко, О.П. Кулик, В.Г. Карєв // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – С. 110-115. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.21.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Малишев О.А., Арасланов М.Р., Орлов Д.В., Ковтун А.В. Вибір способу формування масштабних азимутальних імпульсів в оглядових РЛС “старого” парку при нестабільній швидкості обертання антени. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 3(36). С. 105-113. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.36.12.