1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(58)'2019
  5. Імітаційна модель оцінки дій ударних безпілотних літальних апаратів

Імітаційна модель оцінки дій ударних безпілотних літальних апаратів

С.М. Звиглянич, Ю.М. Агафонов, М.П. Ізюмський, Г.М. Сафарова
УДК 681.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Актуальність питань, що пов'язані з обґрунтуванням раціональних підходів до планування бойових дій з використанням ударних безпілотних літальних апаратів, обумовлює необхідність розробки способів оцін-ки таких дій. Цей напрям досліджень має важливе прикладне значення. У статті запропонований підхід до створення імітаційної моделі оцінки дій ударних безпілотних літальних апаратів. Предметом дослідження виступає процес застосування ударних безпілотних літальних апаратів. Метою роботи є обґрунтування підходів до створення способів оцінки дій ударних безпілотних літальних апаратів на основі імітаційної моделі досліджуваного процесу. При дослідженнях застосовується метод імітаційного моделювання з дис-кретним часом. Ця модель зв'язує між собою такі параметри, як розміри зони баражування, інтенсивність виявлення цілей, кількість ударних безпілотних літальних апаратів, їх озброєння, швидкість. При варіюван-ні цими параметрами, з'являється можливість встановлення необхідних залежностей між ними. Це може служити основою вироблення раціональних способів застосування ударних безпілотних літальних апаратів за заданих умов. Запропонована імітаційна модель може використовуватися в системі підтримки ухвален-ня рішень при плануванні бойових дій з використанням ударних безпілотних літальних апаратів.


Ключові слова: ударні безпілотні літальні апарати, імітаційна модель, бойові дії, розвідка.

Список літератури

1. Жарик О.М. Досвід використання безпілотних авіаційних комплексів для виконання бойових (спеціальних)завдань в Арабо-Ізраїльских війнах та збройних конфліктах / О.М. Жарик // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2013. – № 1(34). – С. 5-15.
2. Жарик О.М. Досвід створення і застосування ударних БПЛА багаторазового використання: сучасний стан таперспективи подальшого розвитку, визначення потреби Повітряних Сил / О.М. Жарик // Наука і техніка Повітряних Сил. – 2013. – № 1(10). – С. 30-38.
3. Чекунов Е. Применение БЛА ВС США в военных конфликтах / Е. Чекунов // Зарубежное военное обозрение.–2010. – № 7. – С. 53-58.
4. Блинов Ю. Перспективы развития беспилотной авиации в ведущих странах НАТО / Ю. Блинов // Зарубежноевоенное обозрение. – 2012. – № 12. – С. 54-58.
5. Стрельников Д. Совместное применение пилотируемой и беспилотной авиации США в первой половине ХХІвека / Д. Стрельников, А. Сидоров, Ю. Мгимов // Зарубежное военное обозрение. – 2018. – № 4. – С. 52-59.
6. Моисеев В.С. Прикладная теория управления беспилотными летательными аппаратами: монография / В.С.В.С. Моисеев. – Казань: Школа, 2015. – 444 с.
7. Моисеев Г.В. Основы теории создания и применения имитационных беспилотных авиационных комплексов:монография / Г.В. Моисеев, В.С. Моисеев. – Казань: Школа, 2013. – 208 с.
8. Рулько Е.В. Подход к имитации процесса принятиярешений в системе моделирования военных действий /Е.В. Рулько // Системный анализ и прикладная информатика. – 2017. – № 1. – С. 49-55.
9. Коваль А.В. Имитационная модель боевых действий и ее применение для выбора вооружения оперирующейгруппировки войск / А.В. Коваль // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2012. – № 3(9). – С. 151-154.
10. Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – М.: Ака-демия, 2003. – 464 с.
11. Писарук Н.Н. Исследование операций / Н.Н. Писарук. – Минск: БГУ, 2015. – 304 с.
12. Архангельский А.Я. Программирование в C++ Builder / А.Я. Архангельский. – М.: БИНОМ, 2010. – 1034 с.

Бібліографічний опис для цитування:
Звиглянич С.М., Агафонов Ю.М., Ізюмський М.П., Сафарова Г.М. Імітаційна модель оцінки дій ударних безпілотних літальних апаратів. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 2(58). С. 7-12. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.58.01.