1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(58)'2019
  5. Визначення зносостійкості металів незакріпленим абразивом

Визначення зносостійкості металів незакріпленим абразивом

О.А. Вишневський, О.С. Давидов
УДК 621.793.004.6.001.57(045)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Поставлене і вирішене завдання розробки теорії моделі зношування металів незакріпленим абразивом. Отримані моделі зношування і визначувані параметри цих моделей для кількісного порівняння абразивної зносостійкості металів з врахуванням різних чинників. Відповідно до методу теорії подібності і розмірно-сті, складений перелік всіх визначуваних і визначаючих величин з їх розмірністю. Далі з цих величин скомпо-новані безрозмірні комплекси: інтенсивність зносу; знос на одиницю шляху тертя; безрозмірний тиск; без-розмірна швидкість; гомологічна температура в контакті.


Ключові слова: абразив, схема Брінелля-Ховарта, теорія подібності,

Список літератури

1.Gee M. Measurement in Tribology / M. Gee // Int. Conf. “50” Anniversary of the “Jost Report”. – London: IMechE,2014. – 257 р.
2.Jost P. Brief Notes / P. Jost // Int Conf “50” Anniversary of the “Jost Report”. – London: IMechE, 2016. – P. 35-37.
3.Spikes H. Liquid Lubrication Research: 1966 to the Present Day / H. Spikes // Int. Conf. “50” Anniversary of the “JostReport”. – London: IMechE, 2016. – 287 p.
4.Cann P. Biotribology: Opportunities and Challenges / P. Cann // Int. Conf. “50” Anniversary of the “Jost Report”. –London, IMechE, 2016. – 257 р.
5.Holmberg K. GlobalEnergy Consumption due to Friction in Passenger Car / K. Holmberg, P. Andersson, A. Erdemir //Tribology International. – 2012. – No. 47. – P. 221-234.
6.Свириденок А.И. Актуальные направления развития трибологии на страницах журнала / А.И. Свириденок,Н.К. Мушкин, И.Р. Ковалева // Трение и износ. – 2015. – № 6. – С. 591-594.
7.Жесткость упругопластического контакта деталей машин: монография / М.М. Матлин, A.И. Мозгунова,Е.Н. Казанкина, В.A. Казанкин. – М.: Машиностроение, 2015. – 423 p.
8.Крупиц Б. Naciski na scianki formy zamknietej podczas zageszczania mieszanki wapienno-piaskowej / Б. Крупиц,В. Тарасюк // Трибология. – 2011. – № 6. – С. 125-131.
9.Демкин Н.Б. Некоторые результаты моделирования контакта шероховатых поверхностей / Н.Б. Демкин,В.В. Измайлов // Межвуз. сб. научн. тр. Тверь ТГТУ. – 2009. – № 2. – С. 29-35.
10.Jane Q. Encyclopedian of Tribology / Q. Jane, Wang Chung. – New York: Springer, 2013. – 385 p.
11.Кузьменко А.Г. Теоретические основы и экспериментальная реализация метода испытаний на абразивный из-нос с определением параметров моделей изнашивания по схеме Malysheva-Vellingera-Uettsa / А.Г. Кузьменко, О.А. Вишневский // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 3. – С. 7-19.
12.Кузьменко А.Г. Моделирование и прогнозирование изнашивания материалов незакрепленным абразивом /А.Г. Кузьменко, И.П. Белокур, О.А. Вишневский // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. – С. 20-25.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Вишневський О.А., Давидов О.С. Визначення зносостійкості металів незакріпленим абразивом. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 2(58). С. 80-85. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.58.10.