1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(58)'2019
  5. Методичний підхід до підтвердження заданих ресурсних показників при проведенні державних стендових випробувань лопатей несучого гвинта вертольоту

Методичний підхід до підтвердження заданих ресурсних показників при проведенні державних стендових випробувань лопатей несучого гвинта вертольоту

В.А. Дмитрієв, А.І. Сергієнко
УДК 629.7.018.4
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Стаття присвячена оптимізації часових та матеріально-технічних витрат при проведенні держав-них стендових випробувань лопатей несучого гвинта вертольоту. З метою скорочення часу та витрат на проведення випробувань запропоновано не визначати фактичні характеристики опору втоми лопатей. Для підтвердження заданого ресурсу лопатей випробування запропонованого проводити при експлуатаційних навантаженнях, збільшених на 20 %, з трикратним запасом по циклах навантаження. При проведенні ре-сурсних випробувань доцільно використовувати резонансний стенд та поетапне збільшення ресурсу.


Ключові слова: державні стендові випробування, лопаті несучого гвинта вертольоту, ресурс.

Список літератури

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України. “Деякі питання вітчизняного авіабудування № 429-р від
10.05.2018 р.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/429-2018-%D1%80.
2. Офіційний сайт Департаменту транспорту США. Certification of Transport Category Rotorcraft. AC No: 29-2C. Ре-
жим доступу: www.faa.gov/regulations_policies/advisory_circulars/index.cfm/go/document.information/documentID/74404.
3. Руководство для конструкторов вертолетов. – Том II. – Жуковский: ЦАГИ, 1962.
4. Офіційний сайт E-CFR. Title 14: Aeronautics and Space. Chapter I – Federal Aviation Administration Department Of
Transportation. Subchapter C – Aircraft. Part 29 – Airworthiness Standards: Transport Category Rotorcraft. – Режим доступу:
www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=14:1.0.1.3.14.
5.Офіційний сайт Європейського агентства авіаційної безпеки Certification Specifications and Acceptable Means ofCompliance for Large Rotorcraft. CS-29. Amendment 6. – Режим доступу: www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/CS-29 Amdt 6.pdf.
6.Офіційний сайт Європейського оборонного агентства European Military Airworthiness Certification Criteria(EMACC). – Режим доступу: www.eda.europa.eu/docs/default-source/documents/emacc-hdbk-edition-3-0-(1-feb-2018)---endorsed-for-release.pdf.
7.Адамс Д.О. Толерантна методологія безпечного життя [Електронний ресурс] / Д.О. Адамс // Застосування прин-ципів стійкості до пошкодження для підвищення льотної придатності вертольотів. – 1999. – Режим доступу: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/p010645.pdf.
8.ГОСТ 25.101-83. Межгосударственный стандарт от 1984 года. Расчеты и испытания на прочность. Методы схе-матизации случайных процессов нагружения элементов машин и конструкций и статистического представления резуль-татов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vashdom.ru/gost/25.101-83/.
9.Dowling N. Simplified Analysis of Helicopter Fatigue Loading Spectra [Electronic resource] / N. Dowling, A. Khosro-vaneh // Development of Fatigue Loading Spectra. – 1989. – Р. 150-171. https://doi.org/10.1520/STP10354S.
10.Бендат Дж. Прикладной анализ случайных данных / Дж. Бендат, А. Пирсол. – М.: Мир, 1989. – 102 c.
11.Офіційний сайт інформаційного агентства БМК. В Улан-Удэ появилась лаборатория для испытаний элементовконструкций вертолета. Режим доступу: https://m.baikal-media.ru/news/business/288846/.
12.An Extended Model for Fatigue Life Prediction and Acceleration Considering Load Frequency Effect [Electronic re-source] / Yikun Cai, Yu Zhao, Xiaobing Ma, Zhenyu Yang, Ying Ding // IEEE Access. – 2018. – № 6. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2820689.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дмитрієв В.А., Сергієнко А.І. Методичний підхід до підтвердження заданих ресурсних показників при проведенні державних стендових випробувань лопатей несучого гвинта вертольоту. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 2(58). С. 86-91. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.58.11.