1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(58)'2019
  5. Підвищення ефективності постачання електроенергії шляхом удосконалення роботи силових трансформаторів підстанцій енергосистеми

Підвищення ефективності постачання електроенергії шляхом удосконалення роботи силових трансформаторів підстанцій енергосистеми

А.М. Панченко, А.В. Міністерський, Є.М. Зарічняк, В.В. Калачова, М.П. Долина
УДК 621. 314.222.
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В існуючій на цей час споживацькій системі електропостачання відомі випадки необґрунтованого спрацювання аварійної автоматики підстанцій, спровоковані випадковим збігом в часі розрізнених штат-них факторів – величини навантаження. Момент комутації масляних чи інших механічних вимикачів. Мо-мент розриву синусоїди має цілком випадковий характер, але існують певні зони, які обов’язково провоку-ють кидки струму, які можуть сприйматися як аварійні. В роботі висвітлюються можливості вмикання силового трансформатора без провокування кидків струму, які викликають хибне спрацювання релейного захисту. Опрацьована технологія визначення фіксованого моменту часу вмикання кожної із фаз, в залеж-ності від характеру навантаження та його величини.


Ключові слова: параметри навантаження, трансформатор, коротке замикання, гармонічний сигнал.

Список літератури

1.Електричні машини / Б.Т. Кононов, Г.І. Лагутін, О.Б. Котов, А.О. Нечаус. – Х.: ХНУПС, 2015. – 320 с.
2.Кононов Б.Т. Релейний захист та автоматика в системах електропостачання військових об’єктів / Б.Т. Кононов,Б.Ф. Самойленко, В.Б. Кононов. – Х.: ХУПС, 2007. – 405 c.
3.Ковач К.П. Перехідні процеси в машинах змінного струму / К.П. Ковач. – Л.: Госенергоіздат, 1936. – 743 с.
4.ДСТУ 30830-2003 (МЕК 60076-1-93) Трансформатори силові. Частина 1. Загальні положення. – 2003. – 46 c.
5.Кідиба В.П. Релейний захист електроенергетичних систем / В.П. Кідиба. – Л.: Вид-во Львів. Політехніка,2015. – 380 c.
6.Гілфілан Е.С. Перехідні моменти в асинхронних двигунах з короткозамкненим ротором, з посиланням на під-ключення / Е.С. Гілфілан, Е.Л. Каплан. – Трані: АІЕЕ, 1941. – 1200 с.
7.Парк Р.Х. Теорія двох реакцій синхронних машин / Р.Х. Парк. – Транс: АЖЕЕ, 1933. – 680 с.
8.Карлащук В.И. Електронна Лабораторія на ІВМ РС/ В.И. Карлащук. – М.: Солон, 1999. – 506 с.
9.Горєв А.А. Перехідні процеси синхронної машини / А.А. Горєв. – М.: Госенергоіздат, 1950. – 730 с.
10.Константінов Б.А. Компенсація реактивної потужності / Б.А. Константінов. – Л.: Енергія, 2005. – 101 с.
11.Готман В.И. Короткие замыкания и несимметрические режимы в электроэнергетических сиситемах /В.И. Готман. – Томск: Томский политехнический институт, 2011. – 240 с.
12.Крючков И.П. Переходные процессы в электроэнергетических системах 2-е издание / И.П. Крючков. – М.: Из-дательский дом МЭИ, 2009. – 416 с.

Бібліографічний опис для цитування:
Підвищення ефективності постачання електроенергії шляхом удосконалення роботи силових трансформаторів підстанцій енергосистеми / А.М. Панченко, А.В. Міністерський, Є.М. Зарічняк, В.В. Калачова, М.П. Долина  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 2(58). – С. 92-101. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.58.12.

Whoops, looks like something went wrong.