1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(61)'2019
  5. Аналіз факторів, що впливають на визначення дальності видимості об’єктів крізь аерозольну завісу

Аналіз факторів, що впливають на визначення дальності видимості об’єктів крізь аерозольну завісу

А.В. Писарєв, А.Ф. Лазутський, С.А. Тузіков, С.А. Писарєв
УДК 378.011.32
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В даній статті розглядається проблема застосування засобів аерозольної протидії, їх планування, їх типу, кількості і способу розподілу на місцевості. На сьогодні дана проблема займає більшу частину тео-ретичних і практичних досліджень. Необхідність статті випливає з того, що можливості технічних засо-бів розвідки та управління зброєю значно зросли, а аерозольні завіси розглядалися лише в межах їх частини, що не проглядається, яка визначається величиною маскувальної маси. При цьому враховується вплив мен-ших інтегральних концентрацій аерозолів на якість передачі та прийому зображення об’єктів засобами розвідки, досліджено можливості скорочення витрат засобів аерозольної протидії з потрібним підходом до бачення об’єктів в умовах застосування аерозолів і розроблено рекомендації щодо способів постановок аерозольних завіс. Вирішені такі завдання: обґрунтовано величину порогу контрастної чутливості ока для умов аерозольної протидії; досліджено динаміку видимості об’єктів через флуктуючі аерозольні завіси; показано методи розрахунку дальності видимості об’єктів через аерозольні завіси з урахуванням необхідної якості бачення.


Ключові слова: аерозольна протидія, технічні засоби розвідки, аерозольні завіси, маскувальна маса, інтегральні концентрації, якість бачення.

Список літератури

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Писарєв А.В., Лазутський А.Ф., Тузіков С.А., Писарєв С.А. Аналіз факторів, що впливають на визначення дальності видимості об’єктів крізь аерозольну завісу. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 3(61). С. 18-23. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.61.03.