1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(61)'2019
  5. Концептуальна модель інформаційно-аналітичної діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України

Концептуальна модель інформаційно-аналітичної діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України

О.Б. Фаріон
УДК 351.746.1 (477)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В результаті дослідження теорії та практики збору, накопичення, обробки та використання оператив-ної інформації розроблено концептуальну модель інформаційно-аналітичної діяльності оперативних підрозді-лів Державної прикордонної служби України. Основу концептуальної моделі складає методологія, як сукуп-ність моделей і методів та комплексу методик, використання яких надасть можливість оперативним під-розділам аналізувати реальний і прогнозований стан інформаційно-аналітичної діяльності та удосконалювати її.


Ключові слова: інформаційно-аналітична діяльність, оперативні підрозділи, концептуальна модель.

Список літератури

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Фаріон О.Б. Концептуальна модель інформаційно-аналітичної діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 3(61). С. 30-34. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.61.05.