1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(61)'2019
  5. Основні положення методології формування концепції розвитку і технічних обрисів зенітних ракетних комплексів як структурних компонентів перспективної системи озброєння протиповітряної оборони держави та її збройних сил

Основні положення методології формування концепції розвитку і технічних обрисів зенітних ракетних комплексів як структурних компонентів перспективної системи озброєння протиповітряної оборони держави та її збройних сил

О.В. Турінський, Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, О.О. Хмелевська
УДК 004.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті в систематизованому вигляді викладені елементи методології формування концепції розви-тку і технічних обрисів зенітних ракетних комплексів як структурних компонентів перспективної системи озброєння протиповітряної оборони, обґрунтування і реалізації вимог, що висуваються до них. Приведені методологічні положення з розробки концептуальних проектних моделей зенітних ракетних комплексів, що служать основою для безпосереднього виконання проектно-конструкторських робіт на стадії дослідно-конструкторських робіт. Передпроектні дослідження і зовнішнє проектування розглядаються як етапи робіт, у межах яких мають бути обґрунтовані загальна концепція та технічний обрис перспективного зенітного ракетного комплексу, проведено обґрунтування його місця й ролі у складі системи озброєння протиповітряної оборони (угруповання протиповітряної оборони). Окреслено, що формування загальної концепції і вибір технічного обрису перспективного зенітного ракетного комплексу мають здійснюватися на основі спільного врахування оперативно-тактичних, науково-технічних і виробничо-економічних факто-рів, від яких залежить можливість створення зенітного ракетного комплексу, з системним розглядом та-ких аспектів, як необхідність, можливість і доцільність створення нового зенітного ракетного комплексу при існуючих обмеженнях. Робиться висновок про те, що при створені перспективних складних зенітних ракетних комплексів особливе значення мають перші етапи їх проробки, на яких формуються концептуаль-ні проектні моделі і обґрунтовуються оперативно-тактичні вимоги, що висуваються до них, при цьому особлива роль в передпроектних дослідженнях має відводитися імітаційному моделюванню, як інструмен-тальному засобу, що дозволяє відтворити процеси бойового застосування зенітних ракетних комплексів у різних умовах оперативно-тактичної обстановки.


Ключові слова: концептуально-обрисові дослідження, оперативно-тактичні вимоги, концептуальна проєктна модель, технічний обрис.

Список літератури

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Турінський О.В., Гриб Д.А., Демідов Б.О., Хмелевська О.О. Основні положення методології формування концепції розвитку і технічних обрисів зенітних ракетних комплексів як структурних компонентів перспективної системи озброєння протиповітряної оборони держави та її збройних сил. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 3(61). С. 63-78. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.61.09.