1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(61)'2019
  5. Вимірювання висоти польоту цілей в радіолокаторах контролю повітряного простору з урахуванням поточного стану тропосферної рефракції

Вимірювання висоти польоту цілей в радіолокаторах контролю повітряного простору з урахуванням поточного стану тропосферної рефракції

В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, В.Л. Місайлов, Г.В. Рибалка
УДК 621.396.96
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Вимірювання висоти польоту повітряних об’єктів існуючими РЛС контролю повітряного простору здійснюється головним чином без врахування поточного стану атмосфери. Рефракційна поправка висоти розраховується або за умов “стандартної” атмосфери по всій трасі поширення хвиль (лінійна модель ат-мосфери), або в припущенні лінійного спаду градієнта коефіцієнта заломлення світла з висотою (поліномі-альна модель атмосфери). Окремі спроби врахування в поліноміальній моделі атмосфери її поточного ста-ну в точці стояння РЛС при розрахунках рефракційної поправки висоти успіху не мали. Причини цього й досліджуються в статті на основі аналізу експериментальних даних вертикального зондування атмосфери в районі Харкова за останні 30 років. Доведено, що за відсутності даних про поточний стан атмосфери по всій трасі поширення хвиль краще користуватися сезонним середньостатистичним висотним профілем градієнта коефіцієнта заломлення світла, отриманим у результаті усереднення експериментальних даних вертикального зондування атмосфери в районі розташування РЛС за останні 10…15 років.


Ключові слова: трикоординатні радіолокаційні станції, радіолокаційні висотоміри, точність вимірю-вання висоти, рефракція радіохвиль в атмосфері, градієнт коефіцієнта заломлення.

Список літератури

Бібліографічний опис для цитування:
Климченко В.Й., Камалтинов Г.Г., Місайлов В.Л., Рибалка Г.В. Вимірювання висоти польоту цілей в радіолокаторах контролю повітряного простору з урахуванням поточного стану тропосферної рефракції. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 3(61). С. 86-95. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.61.11.