1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(61)'2019
  5. Пропозиції щодо автоматизованого розрахунку запасу радіосигналу на інтервалах лінії тропосферного радіозв’язку для визначення надійності зв’язку

Пропозиції щодо автоматизованого розрахунку запасу радіосигналу на інтервалах лінії тропосферного радіозв’язку для визначення надійності зв’язку

М.Д. Рисаков, О.П. Кулик, В.Г. Кубрак, С.М. Блащук, О.В. Щербак
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У роботі для розрахованих завчасно сумарних кутів закриття горизонту та довжини інтервалів лінії тропосферного радіозв’язку пропонується математичний алгоритм розрахунку запасу радіосигналу як ос-новної складової для обчислення надійності на усій лінії тропосферного радіозв’язку. Для цього наведено по-слідовність розрахункових виразів з відповідними коефіцієнтами, значення яких були отримані шляхом ма-тематичного опису графіків і номограм взаємних залежностей запасу радіосигналу від відповідних пара-метрів для тропосферних станцій зв’язку, що знаходяться на оснащенні військ зв’язку та інформаційних систем Повітряних Сил Збройних Сил України.


Ключові слова: лінія тропосферного радіозв’язку, тропосферна станція, надійність зв’язку, запас сиг-налу.

Список літератури

Бібліографічний опис для цитування:
Рисаков М.Д., Кулик О.П., Кубрак В.Г., Блащук С.М., Щербак О.В. Пропозиції щодо автоматизованого розрахунку запасу радіосигналу на інтервалах лінії тропосферного радіозв’язку для визначення надійності зв’язку. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 3(61). С. 96-102. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.61.12.