1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(61)'2019
  5. Теоретичні основи моделювання взаємодії пневматичної шини автомобіля з бездоріжжям

Теоретичні основи моделювання взаємодії пневматичної шини автомобіля з бездоріжжям

М.Г. Грубель
УДК 629.332
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглянуто формування математичних моделей взаємодії пневматичної шини автомобіля, при прямолінійному русі, з характерними типами опорних поверхонь, що деформуються: зв’язними (глина, суглинок), сипучими (пісок, супісок) та снігом. Виконаний порівняльний аналіз відомих досліджень щодо формування прохідності колісної військової автомобільної техніки (ВАТ) та актуальних результатів до-рожніх випробувань і адекватності застосованих математичних моделей на опорних поверхнях дозволяє констатувати принципову відмінність у формуванні останніх в наукових школах Росії, США та інших кра-їнах блоку НАТО. Для наукової школи США та інших країн НАТО характерним є більш прогностичний під-хід із акцентом на оперативну оцінку прохідності місцевості і потенційної швидкості руху, а у науковій школі Росії натомість більш детально опрацьована террамеханіка взаємодії пневматичної шини з різними типами опорних поверхонь і відповідними емпіричними залежностями, як від параметрів опорної поверхні так і зразка ВАТ. Практично метою аналітичної оцінки взаємодії пневматичної шини з опорною поверх-нею, що деформується, є кількісна оцінка сумарного опору рухові, а відповідно і необхідного тягового зусил-ля – параметрів і характеристик силового приводу, з одного боку і сил зчеплення шини з поверхнею, як гра-ничної межі реалізації можливості руху та потенційної швидкості у випадку більшого значення відносно коефіцієнта сумарного опору рухові у з іншого боку.


Ключові слова: пневматична шина, автомобіль, бездоріжжя, опір рухові, сила зчеплення, моделюван-ня-розрахунок.

Список літератури

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Грубель М.Г. Теоретичні основи моделювання взаємодії пневматичної шини автомобіля з бездоріжжям. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 3(61). С. 112-121. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.61.14.