1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(61)'2019
  5. Використання наукометричних баз та їх інструментарію у наукових дослідженнях

Використання наукометричних баз та їх інструментарію у наукових дослідженнях

П. Пацек
Тематика статті: Загальні питання
УДК 001.893:004.738.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Сучасне інформаційне суспільство характеризується постійним ростом обсягів інформації, що поши-рюється за допомогою різних засобів комунікації. В цих умовах інформаційна компетентність науковців набуває особливого значення. В статті стисло наведено та проаналізовано можливості провідних науко-метричних баз світу та їх інструментарію під час організації та проведення наукових досліджень й публі-кації отриманих результатів.


Ключові слова: наукометричні бази, наукові дослідження, наукові видання, цитування.

Список літератури

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Пацек П. Використання наукометричних баз та їх інструментарію у наукових дослідженнях. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 3(61). С. 129-128. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.61.15.