1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(61)'2019
  5. Структура інформаційно-комунікаційного освітнього середовища для фахівців державного управління в сфері цивільного захисту

Структура інформаційно-комунікаційного освітнього середовища для фахівців державного управління в сфері цивільного захисту

В.В. Хижняк, В.Л. Шевченко, А.Г. Дмитрієв
Тематика статті: Загальні питання
УДК 377.081:37.918.43
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті зосереджена увага на створенні умов проведення неперервної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців органів управління силами і засобами цивільного захисту, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в контексті досягнення ними висо-кої професійної компетентності і готовності щодо організації та проведення тренувань населення в умо-вах виникнення як надзвичайних ситуацій, так і загрози воєнної агресії, з використанням останніх досягнень у галузі педагогічних, мас-медійних та інформаційно-комунікаційних технологій Розглядаються організа-ційно-педагогічні та дидактико-психологічні механізми побудови навчального процесу через надання відда-леного доступу до створених навчальними закладами електронних освітніх ресурсів, з поєднанням потуж-них можливостей інформаційно-комунікаційних технологій при створенні інформаційного освітнього і ме-дійного середовища системи цивільного захисту.


Ключові слова: педагогічні та інформаційні технології, цивільний захист, неперервна освіта.

Список літератури

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Хижняк В.В., Шевченко В.Л., Дмитрієв А.Г. Структура інформаційно-комунікаційного освітнього середовища для фахівців державного управління в сфері цивільного захисту. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 3(61). С. 129-134. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.61.16.