1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(158)'2019
  5. Алгоритм адаптивного масштабування інформаційної моделі відображення повітряної обстановки

Алгоритм адаптивного масштабування інформаційної моделі відображення повітряної обстановки

Г.В. Щербак, І.О. Борозенець, С.Г. Шило, О.М. Дмітрієв, С.В. Кукобко
Системи обробки інформації. — 2019. — № 3(158). С. 27-35.
УДК 623.765:681.513.6
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У роботі наводяться результати наукових досліджень ефекту накладення інформації при застосуван-ні формулярного способу відображення повітряної обстановки в автоматизованих системах управління повітряним рухом. Розглядаються можливості врахування ефекту накладення формулярів супроводу пові-тряних об’єктів при формуванні інформаційної моделі обстановки на засобах відображення інформації індивідуального та колективного користування автоматизованих систем управління повітряним рухом. Обґрунтовано показник, що характеризує ступінь перетину кожного окремого формуляру з усіма іншими. За результатами експериментальних досліджень отримано залежності середнього часу сприйняття та ймовірності безпомилкового сприйняття інформаційної моделі повітряної обстановки оператором від ко-ефіцієнту накладення формулярів.


Ключові слова: управління повітряним рухом, інтерфейс інформаційного середовища, формуляр супроводу повітряного судна, підтримка прийняття рішення, діяльність авіадиспетчера, інформаційна модель.

Список літератури

Бібліографічний опис для цитування:
Щербак Г.В., Борозенець І.О., Шило С.Г., Дмітрієв О.М., Кукобко С.В. Алгоритм адаптивного масштабування інформаційної моделі відображення повітряної обстановки. Системи обробки інформації. 2019. № 3(158). С. 27-35. https://doi.org/10.30748/soi.2019.158.03.