1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(158)'2019
  5. Фрактальний аналіз скатерограми

Фрактальний аналіз скатерограми

О.М. Величко, , Е.А. Міхайлова, Т.А. Колеснікова
Системи обробки інформації. — 2019. — № 3(158). – С. 42-53.
УДК 615.47:616-072.7
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проведено аналіз скатерограм добових тестових сигналів для нормального синусового ритму і аритмії, встановлено наявність сильного кореляційного зв’язку між показником фрактальної розмірності і стандартними показниками ВСР у нормі і його відсутність при аритмії. Розраховано стандартні показники варіабельності ритму серця і показник фрактальної розмірності скатерограм для 1-хвилинних інтервалів. За результатами розрахунків проведено кластерний аналіз даних методом k-means, визначено середні групові значення показника фрактальної розмірності і геометричних параметрів скатерограми. За результатами факторного аналізу визначено набір показників для оцінювання скатерограми 1-хвилинного інтервалу.


Ключові слова: варіабельність серцевого ритму, фрактальний аналіз, скатерограма, коротка послідовність RR-інтервалів.

Список літератури

Бібліографічний опис для цитування:
Фрактальний аналіз скатерограми / О.М. Величко, , Е.А. Міхайлова, Т.А. Колеснікова  // Системи обробки інформації. – 2019. – № 3(158). – С. 42-53. https://doi.org/10.30748/soi.2019.158.05.