1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(158)'2019
  5. Підхід до кількісної оцінки впливу в’їзного туризму на економіку країни

Підхід до кількісної оцінки впливу в’їзного туризму на економіку країни

Ю.Є. Мегель, С.М. Коваленко, С.В. Коваленко, О.Д. Міхнова
Системи обробки інформації. — 2019. — № 3(158). – С. 65-72.
УДК 519.816
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті запропоновано підхід до кількісної оцінки впливу в’їзного туризму на економіку країни, що заснований на застосуванні теорії нечіткої логіки та системи нечіткого логічного виведення. Як фактори, на основі яких робиться висновок, були обрані кількість іноземних туристів, що прибувають в країну, середня кількість грошових надходжень, одержуваних від одного іноземного туриста і відсоток населення країни, зайнятого в індустрії подорожей і туризму. Для отримання результату були визначені необхідні лінгвістичні терми для оцінки вхідних змінних, побудовані функції належності для всіх лінгвістичних термів; створена база правил з використанням методу парних порівнянь; обчислена ступінь істинності кожного правила і проведена дефазифікація за методом центру ваги. Запропонований підхід дозволяє отримати кількісну оцінку впливу в’їзного туризму та її якісний еквівалент. Використовуючи даний підхід з іншими вхідними параметрами можна проводити кількісне оцінювання будь-якої системи, що має аналогічну природу.


Ключові слова: нечітка логіка, лінгвістична змінна, кількісне оцінювання, в’їзний туризм.

Список літератури

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Підхід до кількісної оцінки впливу в’їзного туризму на економіку країни / Ю.Є. Мегель, С.М. Коваленко, С.В. Коваленко, О.Д. Міхнова  // Системи обробки інформації. – 2019. – № 3(158). – С. 65-72. https://doi.org/10.30748/soi.2019.158.07.

Whoops, looks like something went wrong.