1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(158)'2019
  5. Метод оцінювання рівня захищеності мережевої частини комунікаційної системи спеціального призначення від кіберзагроз

Метод оцінювання рівня захищеності мережевої частини комунікаційної системи спеціального призначення від кіберзагроз

А.С. Сторчак, С.В. Сальник
Системи обробки інформації. — 2019. — № 3(158). С. 98-109.
УДК 4.056
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті представлено удосконалений метод оцінки рівня захищеності мережевої частини комуніка-ційної системи спеціального призначення від кіберзагроз на основі алгоритму розподільчої ідентифікації та динамічного програмування. Однією зі складових систем забезпечення безпеки комунікаційних систем є під-система оцінки рівня захищеності, яка призначена для визначення ефективності застосовуваних засобів захисту. Метою роботи є розробка методу оцінки захищеності інформації, яка обробляється в комуніка-ційній системі, на основі керованих багатокрокових процесів прийняття рішень, для підвищення ефектив-ності управління захистом інформації, з огляду на характеристики процесу захисту. Визначено величину ризику на кожному етапі процесу захисту і визначено правило вибору засобів захисту, які мінімізують зна-чення ризиків на всіх етапах. Процес оцінки захисту комунікаційних систем і процес застосування засобів захисту реалізуються за етапами. На кожному кроці отримано деяку сукупність даних про стан захище-ності системи, яка залежить від реалізованих послуг безпеки, що характеризують систему забезпечення безпеки та впливають на вибір використовуваних захисних механізмів. Визначено вектори процесу оцінки захищеності і процесу реалізації засобів захисту, які забезпечують мінімізацію значення ризиків на всіх етапах функціонування системи захисту. Суть методу полягає у оцінюванні рівня захищеності комуніка-ційних систем з використанням розподільчої ідентифікації параметрів кібератак, проведенням вибору що-до застосування заходів із захисту системи при повному статистичному описі комунікаційної системи та врахуванням стратегій впливу на неї на основі динамічного програмування. Отримано рекурентні співвід-ношення та правило використання засобів захисту, які визначають порядок вибору оптимальних захисних заходів і є основою для знаходження оптимальних або близьких до них алгоритмів використання засобів захисту при апріорній невизначеності. Вони дозволяють визначити ступінь захищеності інформаційних систем на основі дослідження змін його характеристик.


Ключові слова: кіберзагроза, системи спеціального призначення, захищеність, метод оцінювання, ко-мунікаційна система.

Список літератури

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сторчак А.С., Сальник С.В. Метод оцінювання рівня захищеності мережевої частини комунікаційної системи спеціального призначення від кіберзагроз. Системи обробки інформації. 2019. № 3(158). С. 98-109. https://doi.org/10.30748/soi.2019.158.12.