1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(158)'2019
  5. Аналіз стійкості стеганографічних методів вбудовування даних в відеофайли до атак

Аналіз стійкості стеганографічних методів вбудовування даних в відеофайли до атак

Н.В. Шостак, А.А. Астраханцев
Системи обробки інформації. — 2019. — № 3(158). С. 110-116.
УДК 4.056
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В умовах стрімкого зростання інформаційно-телекомунікаційних технологій найбільш активно розви-ваються стеганографічні алгоритми та способи їхнього застосування в кібернетичному просторі. Цифро-ве відео є одним з найпопулярніших мультимедійних даних, що поширюється в мережі Інтернет. Тому на-бувають широкого впровадження алгоритми вбудовування цифрових водяних знаків (ЦВЗ) у відеофайли. В даній роботі зроблено порівняльний аналіз сучасних методів вбудовування ЦВЗ у відеофайли з метою вияв-лення методів з найкращими показниками по стійкості до атак та скритності вбудовування ЦВЗ, та до-слідження методів підвищення завадостійкості та стійкості до основних атак.


Ключові слова: стеганографія, відеофайл, алгоритм, ЦВЗ, аутентифікація, Кох-Жао, завадостійкий код, Рід-Соломон.

Список літератури

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шостак Н.В., Астраханцев А.А. Аналіз стійкості стеганографічних методів вбудовування даних в відеофайли до атак. Системи обробки інформації. 2019. № 3(158). С. 110-116. https://doi.org/10.30748/soi.2019.158.13.