1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(158)'2019
  5. Динаміка кластеризації регіонів України за рівнем пожежної небезпеки та шляхи підвищення ефективності функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах невизначеності вхідної інформації

Динаміка кластеризації регіонів України за рівнем пожежної небезпеки та шляхи підвищення ефективності функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах невизначеності вхідної інформації

В.В. Тютюник, В.Д. Калугін, О.О. Писклакова, В.А. Затхей, О.В. Тесленко
Системи обробки інформації. — 2019. — № 3(158). С. 117-133.
УДК 351.861
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: На основі аналізу динаміки кластеризації регіонів України за рівнем пожежної небезпеки (кількість пожеж та загиблих) дана оцінка ефективності функціонування Єдиної державної системи цивільного за-хисту (ЄДСЦЗ). З урахуванням невизначеності параметрів, які впливають на умови нормального функціону-вання території держави, запропоновано створення ефективної інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами попередження й локалізації наслідків надзвичайних ситуацій (НС) при комплексному включені в діючу ЄДСЦЗ по вертикалі від об’єктового до державного рівнів, різних функціональних елемен-тів територіальної системи моніторингу НС та системи ситуаційних центрів.


Ключові слова: пожежа, надзвичайна ситуація, динаміка пожежної небезпеки, кластерний аналіз, не-визначеність інформації, Єдина державна система цивільного захисту, інформаційно-аналітична підсис-тема управління процесами попередження й локалізації наслідків надзвичайних ситуацій, система моніто-рингу надзвичайних ситуацій, система ситуаційних центрів.

Список літератури

Бібліографічний опис для цитування:
Тютюник В.В., Калугін В.Д., Писклакова О.О., Затхей В.А., Тесленко О.В. Динаміка кластеризації регіонів України за рівнем пожежної небезпеки та шляхи підвищення ефективності функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах невизначеності вхідної інформації. Системи обробки інформації. 2019. № 3(158). С. 117-133. https://doi.org/10.30748/soi.2019.158.14.