1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(59)'2019
  5. Радіоелектронне подавлення комплексів бістатичної локації “на просвічування”

Радіоелектронне подавлення комплексів бістатичної локації “на просвічування”

В.Й. Климченко, В.О. Тютюнник, І.М. Трофимов, Д.А. Дончак
УДК 621.396.96
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Радіолокаційні бістатичні комплекси (РЛБК) є ефективним засобом виявлення малорозмірних малови-сотних повітряних об’єктів, Особливостями комплексу є використання нетрадиційного для радіолокації діапазону довжин хвиль (390-430 МГц) та реалізація методу бістатичної локації “на просвічування, при якому використовується явище значного збільшення радіолокаційної помітності об’єктів при перевипромі-нюванні вперед. Означені особливості визначають відмінні від традиційної радіолокації вимоги до засобів та тактики електронного подавлення таких комплексів. Проведено аналіз особливостей побудови радіоло-каційного комплексу бістстачної радіолокації “на просвічування” та обґрунтовано вимоги до енергетич-них та спектральних характеристик активних шумових завад для його радіоелектронного подавлення. Розроблено пропозиції щодо використання постановників активних завад для протидії бістатичним радіо-локаційним комплексам.


Ключові слова: радіоелектронна боротьба, бістатичні радіолокаційні системи, активні завади, ра-діоелектронне подавлення, протидія радіолокаційній розвідці.

Список літератури

1.Животовський Р.М. Аналіз способів застосування безпілотних авіаційних комплексів / Р.М. Животовський,Ю.О. Горобець // Системи озброєння і військова техніка. – 2016. – № 4(48). – С. 16-21.
2.Зайцев Д.В. Многопозиционные радиолокационные системы / Д.В. Зайцев. – М.: Радиотехника, 2007. – 114 с.
3.Черняк В.С. Многопозиционные радиолокационные системы на основе MIMO РЛС / В.С. Черняк // Успехи со-временной радиоэлектроники. – 2012. – № 8. – С. 29-46.
4.Brookner E. MIMO Radar: Demystified / E. Brookner // Microwave Journal. – 2013. – № 1(56). – С. 22-44.
5.Willis J. Bistatic Radar / J. Willis. – London: SciTech Publshing, 2005. – 329 с.
6.Підвищення ролі радіоелектронної боротьби за досвідом локальних війн / Я.М. Кожушко, Г.В. Мегельбей,А.І. Резниченко, Ю.А. Олійник // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2012. – № 3(32). – С. 79-81.
7.Перунов Ю.М. Зарубежные радиоэлектронные средства. Системы радиоэлектронной борьбы / Ю.М. Перунов,В.В. Мацукевич, А.А.Васильев; под ред. Ю.М. Перунова. – М.: Радиотехника, 2010. – 352 с.
8.Радиоэлектронная борьба в войнах и вооруженных конфликтах / А.И. Палий, В.Н Гордиенко, И.В. Филиппов идр.; под общей ред. И.В. Филиппова. – М.: ВАГШ, 2007. – 357 с.
9.РЛК “Барьер-Е” способен эффективно обнаруживать самолеты, изготовленные с применениемтехнологии “стелс”. [Електронний ресурс]. –2015.–Режимдоступу: http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2015/0825/102530735/detail.shtml.
10.Ширман Я.Д. Теоретические основы радиолокации / Я.Д. Ширман. – М.: Соврадио, 1970. – 560 с.
11.Аверьянов В.Я. Разнесенные радиолокационные станции и системы: монография / В.Я. Аверьянов. – Наука итехника, 1978. – 184 с.
12.Bezousek P. Bistatic and Multiistatic Radar Systems / P. Bezousek, S. Vladimir // Radioengineering. – 2008. –№ 3(17), С. 53-59.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Радіоелектронне подавлення комплексів бістатичної локації “на просвічування” / В.Й. Климченко, В.О. Тютюнник, І.М. Трофимов, Д.А. Дончак  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 3(59). – С. 72-78. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.59.09.

Whoops, looks like something went wrong.