1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(59)'2019
  5. До питання оцінювання рівня мінної небезпеки

До питання оцінювання рівня мінної небезпеки

В.І. Коцюруба, І.В. Черних, В.Г. Малюга, О.М. Місюра
Тематика статті: Загальні питання
УДК 351.79
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Останнім часом внаслідок бойових дій на Сході України значно загострилась проблема мінної небезпе-ки, яка вимагає отримання певної оцінки з метою формулювання та реалізації своєчасних та дієвих органі-заційно-технічних заходів з боку як органів військового управління так і органів державної влади України в галузі протимінної діяльності. В роботі запропоновано науково-методичний апарат, що дозволяє оцінюва-ти рівень мінної небезпеки в районах забруднених вибухонебезпечними предметами. На відміну від існуючих, наведений апарат додатково враховує сукупності ймовірностей всіх подій, що є складовими процесу ура-ження цілі міною або вибухонебезпечними предметами іншого типу, ступінь забруднення місцевості вибу-хонебезпечними предметами. Також обрано критерій оцінювання рівня мінної небезпеки на основі концепції прийняття рішення за придатністю та обґрунтовано його гранично допустиме чисельне значення.


Ключові слова: вибухонебезпечний предмет, мінна небезпека, протимінна діяльність, розмінування, забруднення місцевості.

Список літератури

1.Карпюк Г. Мінна загроза: щодесята жертва підривів – дитина [Електронний ресурс] / Г. Карпюк // Рубрика. –2019. – Режим доступу: https://rubryka.com/article/minna-zagroza.
2.Офіційний сайт 112.UA. Протимінна діяльність в Україні потребує нових підходів. Режим доступу:https://ua.112.ua/suspilstvo/protyminna-diialnist-v-ukraini-potrebuie-novykh-pidkhodiv-mintot-390493.html.
3.Саламахин Т.М. Основы теории заграждений и боевой эффективности инженерных боеприпасов: монография /Т.М. Саламахин, Н.Т. Саламахин. – М.: ВИА, 1997. – 280 с.
4.Колибернов Е.С. Критерии эффективности инженерного обеспечения / Е.С. Колибернов, Б.Н. Юрков. – М.:ВИА, 1987. – 32 с.
5.Черних І.В. Оперативні розрахунки завдань інженерного забезпечення. Методики та приклади / І. Черних,В. Коцюруба, В. Філь. – К.: НУОУ, 2016. – 152 с.
6.Керівництво по управлінню операціями по розмінуванню [Електронний ресурс]. – New York: ЮНМАС ООН,2001. – 30 с. Режим доступу: http://www.mineactionstandards.org.
7.Закон України “Про протимінну діяльність № 2706-VIII від 25.04.2019 р.” [Електронний ресурс]. – Режим досту-пу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2642-19.
8.Постанова Кабінету Міністрів України “Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки танадзвичайних ситуацій № 18 від 26 січня 2015 р.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/view/kp980174?an=3.
9.Постанова Кабінету Міністрів України “Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищеннявибухонебезпечних предметів № 2294 від 11.12.1999 р.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2294-99-%D0%BF.
10.ДСТУ ІМА8 01.10:2016 Керівництво по застосуванню міжнародних стандартів протимінної діяльності. – К.,2013. – 28 с.
11.ДСТУ ІМА8 02.10:2016 Керівництво по створенню програми з питань протимінної діяльності. – К., 2013. – 29 с.
12.Підгородецький М.М. Мінні та протимінні операції за стандартами (процедурами) НАТО /М.М. Підгородецький, О.Й. Мацько, М.А. Федорович – К.: НУОУ, 2018. – 388 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Коцюруба В.І., Черних І.В., Малюга В.Г., Місюра О.М. До питання оцінювання рівня мінної небезпеки. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 3(59). С. 93-98. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.59.12.