1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(37)'2019
  5. Експериментальне дослідження характеристик керуючого клапана типу “сопло-заслінка” гідравлічних систем автоматичного керування

Експериментальне дослідження характеристик керуючого клапана типу “сопло-заслінка” гідравлічних систем автоматичного керування

О.М. Литвяк, С.В. Комар
УДК 621.452.33
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Представлені результати експериментальних досліджень керуючого клапана типу “сопло-заслінка”, що використовується в насосі-регуляторі НР-3. В результаті аналізу експериментальних статичних хара-ктеристик виявлені нехарактерні нелінійні ділянки. Нелінійність характеристики пов’язана з якістю виго-товлення керуючого клапана і може призводити до неправильної роботи насоса-регулятора і в цілому сис-теми автоматичного керування двигуном. Показано, що статична характеристика керуючого клапана може слугувати підтвердженням якості виготовлення клапана на ранніх стадіях виробництва.


Ключові слова: система автоматичного керування, керуючий клапан, гідравлічний привід, статична характеристика клапана, регулятор обертів, насос-регулятор НР-3.

Список літератури

1.Агрегаты систем авиационных двигателей / С.В. Безуглый, А.И. Скрипка, Б.Г. Нехорошев, Б.Я. Хмелик. – Харь-ков: ХАИ, 2007. – 87 с.
2.Бочкарев С.К. Испытания авиационных двигателей / С.К. Бочкарев. – М.: Машиностроение, 2009. – 504 с.
3.Идентификация систем управления авиационных газотурбинных двигателей / Под редакцией д-ра техн. наукВ.Т. Дедеша. – М.: Машиностроение, 1984. – 193 с.
4.Сосунов А.В. Неустановившиеся режимы работы авиационных газотурбинных двигателей / А.В. Сосунов,Ю.А. Литвинов. – М.: Машиностроение, 1975. – 215 с.
5.Штода А.В. Автоматика авиационных двигателей /А.В. Штода. – М.: ВВИА им.проф. Н.Е. Жуковского, 1968. –458 с.
6.Маркианов Л.И. Автоматика авиационных газотурбинных двигателей / Л.И. Маркианов. – Харьков: ХВВАИКУ,1984. – 325 с.
7.Турбовальный двигатель ТВ3-117. Руководство по технической эксплуатации. Книга 2. – 1986. – 204 с.
8.Раздолин М.В. Агрегаты воздушно-реактивных двигателей / М.И. Раздолин, Д.Н. Сурнов. – М.: Машинострое-ние, 1973. – 351 с.
9.Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / И.Е. Идельчик, под ред. М.О. Штейнберга. –Изд. 3-е, доп. – М.: Машиностроение, 1992. – 672 с.
10.Экспериментальное исследование колебательных процессов при испытаниях турбовинтового двигателя на гид-ротормозной установке /А.Г. Гимадиев, В.А. Букин, П.И. Грещняков, А.В. Уткин // Материалы докладов междунар. на-уч.-техн. конф. 22-24 июня 2016 г. Ч. 1. – Самара: Самарский национальный исследовательский университет. – 2016. – С. 20-21.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Литвяк О.М., Комар С.В. Експериментальне дослідження характеристик керуючого клапана типу “сопло-заслінка” гідравлічних систем автоматичного керування. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 4(37). С. 56-60. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.37.08.