1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(62)'2019
  5. Методика аналітичного визначення потрібної мінімальної витрати реактивних снарядів для ураження об’єктів із заданим рівнем збитку

Методика аналітичного визначення потрібної мінімальної витрати реактивних снарядів для ураження об’єктів із заданим рівнем збитку

О.О. Журавльов, Р.В. Мурай, Н.В. Шигімага, О.Ю. Дроль
УДК 621.375
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглянуто методику аналітичного визначення потрібної мінімальної витрати реактивних снарядів (РС) великого калібру з касетними бойовими частинами (КБЧ), що оснащені осколково-фугасними (ОФ) бойовими елементами (БЕ). Предметом дослідження є процес розрахунків потрібної мінімальної витрати РС. Об’єктом дослідження є процес аналітичної оцінки приведеної площі ураження, що формуються при розриві ОФ БЕ, що влучають в позицію групового об’єкта ураження при стрільбі на задану дальність. На основі розглянутої методики проведений розрахунок потрібної мінімальної витрати РС з КБЧ для подавлення (знищення) розрахункового групового об’єкту для опорних значень дальності стрільби. Проведена поліноміальна інтерполяція отриманих даних для визначення потрібної мінімальної витрати РС для стрільби на будь-яку дальність заданого діапазону. Проведена оцінка ступеню впливу похибок повної підготовки даних на потрібну витрату РС з КБЧ.


Ключові слова: реактивний снаряд, касетна бойова частина, осколково-фугасний бойовий елемент, потрібна витрата реактивних снарядів, приведена площа області осколкового ураження

Список літератури

1. Довідник учасника АТО: озброєння і військова техніка Збройних Сил Російської Федерації / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов, Д.А. Гриб, А.В. Антонов та ін.; за заг. ред. А.М. Алімпієва. – Х.: Оригінал, 2015. – 732 с.
2. Хазов В.А. Практические рекомендации артиллерийским командирам (начальникам) и штабам по выполнению огневых задач реактивным полком / В.А. Хазов, Р.В. Волошин // Журнал научных публикаций. – 2008. – № 4. – C. 250- 253. – Режим доступу: http://jurnal.org/articles/2008/mil4.html.
3. Henelsmith N. Projectile Motion: Finding the Optimal Launch Angle / N. Henelsmith. – Walla Walla: Whitman College, 2016. – 38 p.
4. Бобриков А.А. Оценка эффективности огневого поражения ударами ракет и огнем артиллерии / А.А. Бобриков. – СПб.: Галея Принт, 2006. – 421 с.
5. Энциклопедия Оружие и технологии России в XXI веке. – М.: Оружие и технологии, 2006. – 844 с.
6. Efficient Method to Evaluate Critical Ricochet Angle of Projectile Penetrating into a Concrete Target [Електронний ре-сурс] / K.Ch. Min, H. Jihoon, P. Sangjin, J.A. Woo // Mathematical Problems in Engineering. – 2018. – Vol. 2018. – Р. 12. https://doi.org/10.1155/2018/3696473.
7. Maya B. Explosive Weapons: Framing the Problem / B. Maya, B. John. – Geneva: GICHD, 2010. – 145 p.
8. Dullum O. The Rocket Artillery Reference Book [Електронний ресурс] / O. Dullum. – Kjeller: Norwegian Defense Re-search Establishment, 2010. – 178 p. – Режим доступу: https://www.ffi.no/no/Rapporter/09-00179.pdf.
9. Analysis of influencing factors of mortar projectile reproduction process on fragment mass distribution / B. Zecevica, A. Catovic, J. Terzic, K.S. Serdarevic. – Sarajevo: University of Sarajevo Technologies Department, 2010. – 795 p.
10. Звиглянич С.Н. Обоснование модели оценивания степени поражения объектов при использовании кассетной боевой части / С.Н. Звиглянич, Ю.С. Литвинов // Системи обробки інформації. – 2005. – № 2(42). – С. 35-40.
11. Метод аналітичної оцінки розмірів області розсіювання точок падіння бойових елементів після розкриття ка-сетної бойової частини / В.М. Тарасов, О.О. Журавльов, М.П. Ізюмський, Н.В. Шигімага // Системи озброєння і війсь-кова техніка. – 2018. – № 4(56). – С. 60-66. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.56.09.
12. Журавльов О.О. Модель оцінювання параметрів динамічного поля вражаючих елементів, що формується при розриві одного некеруємого осколково-фугасного бойового елемента / О.О. Журавльов, М.Г. Іванець // Системи озброєння і військова техніка. – 2012. – № 2(30). – С. 55-58.
13. Греков В.П. Метод оцінки розміру приведеної площі осколкового ураження касетної бойової частини реактив-ного снаряду з осколково-фугасними бойовими елементами / В.П. Греков, О.О. Журавльов, Ю.А. Ткаченко // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 1(57). – С. 77-84. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.57.11.
14. Борщевский С.Б. Стрельба наземной артиллерии / С.Б. Борщевский, общ. ред. В.И. Колесова // Военное изда-тельство Министерства обороны СССР. – 1970. – С. 54-55.
15. Крэпа В.Г. Боевое применение ракетных войск и артиллерии в операциях / В.Г. Крэпа. – М.: Военная артилле-рийская академия им. М.И. Калинина. – 1984. – С. 32.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Журавльов О.О., Мурай Р.В., Шигімага Н.В., Дроль О.Ю. Методика аналітичного визначення потрібної мінімальної витрати реактивних снарядів для ураження об’єктів із заданим рівнем збитку. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 4(62). С. 46-52. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.62.06.

Whoops, looks like something went wrong.