1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(62)'2019
  5. Аналіз конструктивних схем одноконтурних авіаційних газотурбінних двигунів з точки зору акустичної вібродіагностики

Аналіз конструктивних схем одноконтурних авіаційних газотурбінних двигунів з точки зору акустичної вібродіагностики

М.І. Суханов, Ю.В. Чепурний, О.П. Терещенко, Б.З. Мартинець
УДК 629.7.018.4
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглянуті конструктивні схеми та особливості одноконтурних авіаційних газотурбінних двигунів через точки зору акустичної вібродіагностики. З метою оптимізації програми дослідження вібросигналу, скорочення часу вібровиміру, мінімізації витрачання ресурсу авіаційних газотурбінних двигунів та авіаційного палива розроблена методика виявлення точок виміру вібрації для з’ясування технічного стану вузлів авіаційних силових установок за допомогою вузьконаправленого віброперетворювача. Досліджений безпосередній силовий зв'язок між опорами ротора і зовнішнім корпусом двигуна.


Ключові слова: літальний апарат, вібрація двигунів, ротор, вібровимірювання, турбокомпресор

Список літератури

1.Никифоров А.С. Акустическое проектирование судовых конструкций / А.С. Никифоров. – Ленинград: Судо-строение, 1990. – 200 с.
2.Гольдин А.С. Вибрация роторных машин приводов / А.С. Гольдин. – М.: Машиностроение, 1999. – 344 с.
3.Виброакустическая диагностика зарождающихся дефектов / Ф.Я. Балицкий, М.А. Иванова, А.Г. Соколова,Е.И. Хомяков. – М.: Наука, 1984. – 120 с.
4.Генкин М.Д. Виброакустическая диагностика машин и механизмов / М.Д. Генкин, А.Г. Соколова. – М.: Маши-ностроение, 1987. – 288 с.
5.Карасёв В.А. Доводка эксплуатируемых машин. Виброакустические методы / В.А. Карасёв, А.Б. Ройтман. – М.:Машиностроение, 1986. – 185 с.
6.Максимов В.П. Измерение, обработка и анализ быстропеременных процессов в машинах / В.П. Максимов,И.В. Егоров, В.А. Карасёв. – Самара: Машиностроение, 1987. – 208 c.
7.Дорошко С.М. Контроль и диагностирование технического состояния газотурбинных двигателей по вибрацион-ным параметрам / С.М. Дорошко. – М.: Транспорт, 1984. – 128 с.
8.Основы цифровой обработки сигналов / А.И. Солонина, Д.А. Улахович, С.М. Арбузов, Е.Б. Соловьёва. – СПб.:БХВ, 2005. – 768 с.
9.Сиротин Н.Н. Техническая диагностика авиационных газотурбинных двигателей./ Н.Н. Сиротин, Ю.М. Коров-кин. – М.: Машиностроение, 1979. – 272 с.
10.Богданов А.Д. Турбовальный двигатель ТВЗ-117ВМ / А.Д. Богданов, Н.П. Калинин, А.И. Кривко. – М.: Возду-шный транспорт, 2000. – 392 с.
11.Rakheja S. Vibratio and shock hand / S. Rakheja. – London: Taylor&Francis Group, 2005. – 122 с.
12.Scheffer C. Practical machinery vibration analysis and predictive maintenance / C. Scheffer, C. Girdhar. – Elsevier:Newnes, 2004. – 272 р.

Бібліографічний опис для цитування:
Суханов М.І., Чепурний Ю.В., Терещенко О.П., Мартинець Б.З. Аналіз конструктивних схем одноконтурних авіаційних газотурбінних двигунів з точки зору акустичної вібродіагностики. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 4(62). С. 91-97. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.62.13.