Аналіз побудови засобів вимірювання медичного призначення

А.М. Науменко, Д.В. Головняк, Н.В. Спанчак
УДК 519.87:316.458.6
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Предметом вивчення в статті є аналіз побудови засобів вимірювання медичного призначення. Метою статті аналіз побудови засобів вимірювання медичного призначення, що застосовуються в медичних закла-дах України. Задача, що вирішується – обґрунтування доцільного використання медичних засобів прогнозу-вання та виявлення різноманітних хвороб та захворювань, лікування поранених, що мають перспективні на-прямки розвитку медичного обладнання лікарень та шпиталів. В статті розглядається: аналіз медичної тех-ніки, повірка електрокардіографів та електроенцефалографів, повірка електростимуляторів та низькочас-тотних електротерапевтичних апаратів, аналіз повірки реографів силами обслуги. Висновки: визначено, що при експлуатації медичних приладів важливу роль відіграють методи та засоби їх діагностування та кон-тролю. Від належної роботи цих приладів залежить життя людини, були розглянуті питання, що стосу-ються принципів побудови медичних приладів, їх застосування при їх повірці обслугою виїзної метрологічної групи, зважаючи на умови проведення повірку бажано проводити за скороченою методикою з урахуванням запропонованих рекомендацій.


Ключові слова: медична апаратура, методики повірки.

Список літератури

1. Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Положення про метрологічну службу Міністерства оборони України та Збройних Сил України № 288 від 24.05.2017”.
2. Наказ Міністра оборони України “Про затвердження Концепції розвитку системи метрологічного забезпечення у сфері оборони на період до 2015 року та на перспективу до 2025 року № 12 від 18.01.2010”.
3. Наказ начальника Центрального управління метрології і стандартизації “Про затвердження Керівництва з орга-нізації виробничої діяльності військових метрологічних лабораторій в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України № 2 від 14.05.2007”.
4. Кононов В.Б. Математичні моделі визначення кількості замовлень на гарантоване метрологічне обслуговування зразків озброєння та військової техніки з урахуванням їх важливості / В.Б. Кононов, В.В. Бурцева // Системи обробки інформації. – 2017. – № 1(147). – С. 88-92.
5. Кононов В.Б. Методика прогнозування можливостей метрологічних підрозділів з відновлення пошкоджених за-собів вимірювальної техніки військового призначення / В.Б. Кононов, В.В. Бурцева // Авиационно-космическая техника и технология. – 2011. – № 8(85). – С. 231-234.
6. Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО / В.Б. Кононов, А.М. Науменко, О.В. Водолажко, О.В. Коваль, І.І. Кондрашова. – Х.: ХНУПС, 2017. – С. 288.
7. Кононов В.Б. Застосування електричних вимірювань засобами вимірювальної техніки в умовах проведення АТО / В.Б. Кононов, А.М. Науменко, О.В. Коваль. – Х.: ХНУПС, 2018. – 392 с.
8. Кононов В.Б. Instrumentation and general principles of sensors. Part 1 / В.Б. Кононов, А.М. Науменко, О.В. Коваль.– Х.: ХНУПС, 2018. – 64 с.
9. Кузнецов І.Б. Організація метрологічного забезпечення військ (сил). Ч. 1 / І.Б. Кузнецов, П.М. Яблонський. – К.:НУОУ, 2009. – 356 с.
10. Кузнецов І.Б. Організація застосування пересувних засобів метрологічного обслуговування / І.Б. Кузнецов, О.В. Ярошенко. – К.: НУОУ, 2009. – 356 с.
11. Удосконалення парку пересувних лабораторій вимірювальної техніки як фактор підвищення оперативності та ефективності метрологічного обслуговування складних систем / І.Б. Кузнецов, В.Т. Марценківський, О.В. Ярошенко, О.В. Буяло, В.О. Проценко // Збірник наукових праць Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2011. – № 32. – С. 33-46.
12. Інструкція з організації роботи виїзних метрологічних груп метрологічних частин, затверджена начальником Центрального управління метрології і стандартизації – головним метрологом ЗС України від 09.10.2006.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Науменко А.М., Головняк Д.В., Спанчак Н.В. Аналіз побудови засобів вимірювання медичного призначення. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 4(62). С. 110-115. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.62.16.