1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(159)'2019
  5. Моделювання руху динамічних об’єктів в системі підтримки прийняття рішень планування маршрутів безпілотних літальних апаратів

Моделювання руху динамічних об’єктів в системі підтримки прийняття рішень планування маршрутів безпілотних літальних апаратів

А.О. Бережний, В.В. Калачова, М.І. Рожков
Системи обробки інформації. — 2019. — № 4(159). – С. 44-49.
УДК 004.932.72+528.8(043.3) DOI: 10.30748/soi.2019.159.05
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Планування маршрутів безпілотних літальних апаратів для пошуку динамічних об’єктів відноситься до класу інтелектуальних задач. Рішення задач такого роду пов’язане зі зниженням невизначеності в діях протилежної сторони, що вимагає застосування інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень. До складу моделей зазначеної системи, як обов’язковий компонент, повинна входити модель руху динамічних об’єктів, яка дозволить виконати прогноз їх місцеположення та знизити невизначеність в діях. Планування ж маршрутів польоту БПЛА ґрунтується, відповідно, на даному прогнозі, а саме, на прогнозі часу входу динамічного об’єкту на відкриту ділянку місцевості і супроводжується, відповідно, побудовою моделі руху БПЛА. Все це дозволяє виявити об’єкт пошуку. Подальший розвиток моделей полягає у розробці автоматизованих методів планування маршрутів руху БПЛА, автоматичної зміни параметрів маршруту в процесів польоту (виконанні польотного завдання), що засновується на знанняорієнтованих технологіях.


Ключові слова: безпілотний літальний апарат, розпізнавання та класифікація, повітряна розвідка, планування маршруту, динамічний об’єкт, об'єкт впливу, відкрита ділянка, маскувальна область

Список літератури

1.Shreyamsh Kamate (2014), Application of Object Detectionand Tracking Techniques for Unmanned Aerial Vehicles /Shreyamsh Kamate, Nuri Yilmazer. – Texas A&M University – Kingsville, 2014. – Kingsville, TX 78363, USA.
2.Saifuddin Saif A.F.M. (2014), Moving Object Detection Using Dynamic Motion Modelling from UAV Aerial Images /Saifuddin Saif A.F.M., Anton Satria Prabuwono, Zainal Rasyid Mahayuddin // Hindawi Publishing Corporation the Scientific World Journal. – 2014. – Article ID 890619. – 12 p. http://dx.doi.org/10.1155/2014/890619.
3.Jilkov Vesselin P. Best combination of multiple objectives for UAV search & track path optimization / Vesselin P.Jilkov, X. Rong Li, Donald DelBalzo // 10th International Conference on Information Fusion Date of Conference, 9-12 July 2007, Date Added to IEEE Xplore: 26 December 2007 CD-ROM ISBN: 978-0-662-45804-3 INSPEC Accession Number: 9856084. https://doi.org/10.1109/ICIF.2007.4408202.
4.Krizhevsky A. (2012), Imagenet classification with deep convolutional neural networks / A. Krizhevsky, I. Sutskever,G.E. Hinton // Advances in neural information processing systems. – 2012. –P. 1097-1105.
5.Олизаренко С.А. Методика формирования платформы для моделирования глубокого обучения в интересах раз-работки систем автоматизированного дешифрирования аэрофотоснимков / С.А. Олизаренко, О.Ю. Лавров, В.А. Капра-нов // Системи обробки інформації. – 2016. – № 9(146). – С. 41-43.
6.Современные информационные технологии в задачах навигации и наведении беспилотных маневренных летате-льных аппаратов / Под ред. М.Н. Красилыцикова, Г.Г. Себрякова. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 556 с.
7.Выбор показателей и критериев для оценки эффективности ведения воздушной разведки по выявлению НВФ /В.П. Городнов, Е.Б. Смирнов, А.В. Тристан, О.Е. Чернавина // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних СилУкраїни. – 2012. – № 1(7). – С. 58-62.
8.Ким Д.П. Методы поиска и преследования подвижных объектов / Д.П. Ким. – М.: Наука, 1989. – 336 с.
9.Вентцель Е.С. Теория вероятности / Е.С. Вентцель. – М.: Мир, 1967. – 324 с.
10.Королюк Н.А. Интеллектуальная система поддержки принятия решений при управлении беспилотными летате-льными аппаратами на наземном пункте управления / Н.А. Королюк, С.Н. Еременко // Системи обробки інформації. – 2015. – № 8(133). – С. 31-36.
11.Смирнов Е.Б. Описание модели движения групп незаконных вооруженных формирований при принятии реше-ний на ведение воздушной разведки в горно-лесистой местности / Е.Б. Смирнов, А.В. Тристан, О.Е. Чернавина // Систе-ми управління, навігації та зв’язку. – 2011. – № 3(19). – С. 241-245.
12.Безпілотні літальні апарати та дрони в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.rozrobka.com/blog/robots/1783.html.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бережний А. О. Моделювання руху динамічних об’єктів в системі підтримки прийняття рішень планування маршрутів безпілотних літальних апаратів / А.О. Бережний, В.В. Калачова, М.І. Рожков  // Системи обробки інформації. – 2019. – № 4(159). – С. 44-49. https://doi.org/10.30748/soi.2019.159.05.

Whoops, looks like something went wrong.