1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(159)'2019
  5. Аналіз використання сучасних технологій радіозв’язку у збройних силах провідних країн світу

Аналіз використання сучасних технологій радіозв’язку у збройних силах провідних країн світу

А.О. Міщенко, А.В. Шишацький, Т.В. Бондаренко, Н.В. Бігун, Г.Т. Ляшенко
Системи обробки інформації. — 2019. — № 4(159). С. 50-57.
УДК 621.391 DOI: 10.30748/soi.2019.159.06
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: На початку ведення гібридної війни на Сході України Збройні Сили України були оснащені застарілими засобами зв’язку, які в умовах ведення бойових дій були малоефективними. Так як часу на розробку нової техніки не було, Збройні Сили України було укомплектовано цивільним телекомунікаційним обладнанням, яке непогано себе зарекомендувало, але все ж не відповідало стандартам та вимогам, що висуваються до зразків озброєння та військової техніки. Наприклад, експлуатації засобів зв’язку в важких погодних умовах, можливості протидії засобами радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки противника. Незважаючи на ці недоліки, технології передачі даних, що використовують комерційні компанії, знаходять широке застосування в військовій сфері. Під час проведення авторами зазначеного дослідження використані класичні методи наукового пізнання аналізу та синтезу, основні положення теорії зв’язку, теорії сигналів, теорії завадозахищеності та сигнально-кодових конструкцій. В ході проведеного авторами дослідження розглянуто основні технології формування та обробки сигналів, що можуть знайти застосування при розробці та модернізації засобів військового радіозв’язку. Основну увагу в статті приділено аналізу технологій широкосмугового доступу та технологіям, в основу яких покладена робота з складними, складеними та шумоподібними сигналами, оскільки це дасть змогу підвищити завадозахищеність, скритність та безпеку засобів радіозв’язку під час передачі інформації. Отже, перспективним напрямком подальших наукових досліджень авторів слід вважати розробку математичної моделі функціонування засобів військового радіозв’язку під час використання тієї чи іншої технології передачі даних.


Ключові слова: радіозв’язок, засоби радіозв’язку, система зв’язку, широкосмугові сигнали, псевдовипадкова перестройка робочої частоти

Список літератури

1.Шишацький А.В. Розвиток інтегрованих систем зв’язку та передачі даних для потреб Збройних Сил /А.В. Шишацький, О.М. Башкиров, О.М. Костина // Озброєння та військова техніка. – К.: ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2015. – № 1(5). – С. 35-40.
2.Основи теорії телекомунікацій / О.В. Корнейко, О.В. Кувшинов, О.П. Лежнюк та інш.; за заг. ред. М.Ю. Ільче-нка. – К.: Вид-во “Політехніка”, 2010. – 786 с.
3.Варакин Л.Е. Теория сложных сигналов / Л.Е. Варакин. – М.: Сов. радио, 1970. – 304 с.
4.Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / Б. Скляр. – М.: Вильямс, 2003. –1104 c.
5.Технология OFDM / М.Г. Бакулин, В.Б. Крейнделин, А.М. Шлома, А.П. Шумов. – М.: Горячая линия-Телеком,2015. – 360 с.
6.Morelli M. An improved frequency offset estimator for OFDM applications / M. Morelli, U. Mengali // IEEE Commun.Lett. – March 1999. – Vol. 3. – Р. 11-15.
7.Фролов А.Н. Перспективы применения OFDM в системах спутниковой и тропосферной связи / А.Н. Фролов,Е.В. Богатырев, А.Ю. Строкова // Сб. науч. тр. Всеросс. НТК “Системы связи и радионавигации”. – Красноярск: ОАО “НПП “Радиосвязь”, 2014. – С. 16.
8.Liu H. A high-efficiency carrier estimator for OFDM communocation / H. Liu, U. Tureli // IEEE Commun. Lett. – Apr.1998. – № 2. – Р. 102-106.
9.Andrews J.G. Fundamentals of WiMax. Understanding Broadband Wireless Networking / J.G. Andrews, A. Ghosh,R. Muhamed. – USA, Boston: Prentice Hall, 2007. – 449 p.
10.MIMO-OFDM for LTE, Wi-Fi and WiMAX, Coherent versus Non-coherent and Cooperative Turbo Transceivers /Lajos Hanzo, Yosef Akhtman, Li Wang, Ming Jiang. – Wiley-IEEE Press, 2010. – 692 p.
11.Шорин А.О. Особенности радиоинтерфейса стандарта NG-1 (McWiLL) [Электронный ресурс] / А.О. Шорин,Р.С. Аверьянов // XXIX Международная конференция “Мобильный бизнес: Перспективы развития и проблемы реализа-ции систем мобильной связи в России и за рубежом”. – Греция, Май 2011. – С. 11-22. – Режим доступа: https://docplayer.ru/45274210-Osobennosti-radiointerfeysa-standarta-ng-1-mcwill-1-zatuhanie-trakta-i-energeticheskiy-potencial-linii-svyazi.html.
12.Шорин А.О. Анализ электромагнитной совместимости стандартов четвертого поколения / А.О. Шорин,Г.О. Бокк // Первая миля. – 2016. – №1. – С. 28-34.

Бібліографічний опис для цитування:
Міщенко А.О., Шишацький А.В., Бондаренко Т.В., Бігун Н.В., Ляшенко Г.Т. Аналіз використання сучасних технологій радіозв’язку у збройних силах провідних країн світу. Системи обробки інформації. 2019. № 4(159). С. 50-57. https://doi.org/10.30748/soi.2019.159.06.