1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(159)'2019
  5. Система автоматичної реєстрації, зберігання та аналізу седиментаційних кривих для біомедичних та технічних застосувань

Система автоматичної реєстрації, зберігання та аналізу седиментаційних кривих для біомедичних та технічних застосувань

В.О. Баранєц, О.М. Дацок, Н.М. Кізілова
Системи обробки інформації. — 2019. — № 4(159). – С. 82-86.
УДК 53.072.4+53.087.4 DOI: 10.30748/soi.2019.159.09
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядається система автоматичної реєстрації, зберігання, обробки та аналізу кривих седиментації частинок в технічних або біологічних суспензіях для оцінки їх суспензійної стабільності. Комплекс включає центрифугу для створення неоднорідного поля сил, яка прискорює процес осідання до 10–20 хвилин замість 2–3 годин та забезпечує автоматичну реєстрацію кривих осідання за допомогою оптичних сенсорів. Розроблені математична модель рідини як трифазної суспензії та комп'ютерний код для обробки кривих і обчислення індексів, що характеризують її стан. Виявлені статистично значущі показники, які можна використати в системах прийняття рішень на основі штучного інтелекту.


Ключові слова: діагностична інформація, мікрочастинки, наночастинки, агрегація, седиментація, математичне моделювання

Список літератури

1.Gad-el-Hak M. MEMS Introduction and fundamentals. The MEMS Handbook / M. Gad-el-Hak. – N.-Y.: Taylor &Francis Group, 2006. – 228 p.
2.Cherevko V. Complex flows of immiscible microfluids and nanofluids with velocity slip bounary conditions / V. Cher-evko, N. Kizilova // Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies and Applications, Springer Proceedings in Physics. –N.-Y.: Springer. – 2017. – Vol. 183. – P. 207-230.
3.Kushner I. The acute phase reactans and the erythrocyte sedimentation rate / I. Kushner // Textbook of rheumatology. –Philadelphia: W.B. Saunders, 1981. – P. 668-676.
4.Дацок О.М. Анализ оседания эритроцитов в неоднородном поле сил / О.М. Дацок, Е.Н. Жолонский, Н.Н. Кизи-лова // Электроника и связь. – 2002. – № 15. – С. 145-149.
5.Cerny L.C. The sedimentation potential and the Boycott effect. / L.C. Cerny, C.L. Cerny, T.L. Cerny // Biorheology. –1988. – Vol. 25, № 3. – P. 503-516.
6.Баранец В.А. Аппаратно-программный комплекс для исследования процессов оседания в технических и биоло-гических суспензиях агрегирующих микро- и наночастиц / В.А. Баранец, Н.Н. Кизилова. О.М. Дацок // Вісник Харківсь-кого національного університету ім. В.Н. Каразіна, серія “Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автома-тизовані системи управління”. – 2019. – Т.42. – C. 4-11. https://doi.org/10.26565/2304-6201-2019-42-01.
7.Баранец В.А. Дискретное моделирование агрегации и оседания микро- и наночастиц в суспензиях / В.А. Бара-нец, Н.Н. Кизилова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, сер. “Математичне моделю-вання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління”. – 2018. – Т. 40. – С. 4-14. https://doi.org/10.26565/2304-6201-2018-40-01.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Баранєц В. О. Система автоматичної реєстрації, зберігання та аналізу седиментаційних кривих для біомедичних та технічних застосувань / В.О. Баранєц, О.М. Дацок, Н.М. Кізілова  // Системи обробки інформації. – 2019. – № 4(159). – С. 82-86. https://doi.org/10.30748/soi.2019.159.09.

Whoops, looks like something went wrong.